Aplicacions al núvol

Cada cop és més útil treballar amb aplicacions al núvol. Hi ha ordinadors, com els Chromebooks, especialment dissenyats per treballar amb aquestes aplicacions, ja que tenen limitacions per instal·lar programari.

Però no només és útil amb aquest tipus d'ordinadors. El fet que l'aplicació estigui al núvol ens allibera de la necessitat de portar a sobre un dispositiu concret. Si el que generem està fet amb una aplicació al núvol, des de qualsevol lloc del món on tinguem connexió a Internet i amb qualsevol dispositiu, podrem accedir al treball i seguir millorant-lo.

A més, algunes d'aquestes aplicacions al núvol ofereixen un altre avantatge important: la col·laboració. Com que estan al núvol ens permeten treballar diverses persones simultàniament en una mateixa tasca. No caldrà anar fent versions i enviar-nos-les per mail. Tothom podrà accedir a la darrera versió sempre.

A continuació hi ha enllaç de descripcions d'algunes d'aquestes aplicacions al núvol que poden ser interessants.

Editor de fotografies: Photopea
Edició de vídeo: WeVideo
Qüestionaris a partir de vídeos: Edpuzzle
Dibuix tècnic: Sketch up for schools
Impressió 3D i modelisme: Tinkercad
Creació de mapes: Google My Maps
Realitat Virtual: Tour Creator
Edició d'àudio: Beautiful Audio Editor
Editors de partitures: Notefligth i Flat
Animacions: Powtoon i Explee
Programació i robòtica: Scratch, Chromeduino, Bitbloq i Snap4arduino
Murals col·laboratius: Padlet
Creació de línies del temps:Sutori
Fer canvis de format d'arxius: CloudConvert
Crear revistes o pòsters: LucidPress
Crear esquemes o mapes conceptuals: Mindomo