Programació i robòtica: Scratch, Chromeduino, Bitbloq i Snap4arduino

Tant en escoles com en institut cada cop mésla programació i la robòtica s'utilitzen com a eina didàctica. El desenvolupament del pensament computacional s'ha demostrat molt útil per a millorar el rendiment dels alumnes i per a millor competències de l'àmbit personal i social.

Al núvol també hi ha diverses aplicacions que ens permeten treballar aquest pensament sense necessitat d'instal·lar cap programari al nostre ordinador.

Scratch

A través de programació per blocs, els alumnes poden fer programes utilitzant les eines habituals de programació: condicionals, bucles, variables, llistes (matrius), etc. Alumnes a partir de 8 anys s'hi poden sentir còmodes i descobrir que programar pot ser més senzill del que sembla.El MIT fa anys que va crear i manté l'aplicació Scratch

En Frank Sabaté té una sèrie de vídeotutorials d'Scratch. En cada un , crea un programa en 5 minuts. D'aquí el nom del seu canal: Scratch en 5 minuts.

Quan els alumnes es creïn un compte i indiquin que són menors, Scratch els demanarà el compte de correu de la família. D'aquesta manera demana autorització. Tot i això, segons el reglament de protecció de dades cal que aquesta autorització de la família estigui verificada (i amb un correu no es pot verificar). Així que, igual que amb les altres aplicacions al núvol que demanen registre, caldrà demanar autorització per escrit a les famílies per utilitzar-la amb els alumnes.

Robòtica amb Arduino

Especialment amb alumnes de secundària, l'ús de la robòtica amb Arduino comença a ser bastant generalitzat. Per utilitzar Arduino cal descarregar-se una programari (IDE) que permet la connexió entre ordinador i placa. Però, al núvol, també tenim alguna aplicació que ens ho permet.

Chromeduino

Chromeduino és una extensió per a navegador Chrome que fa la mateixa funció que l'IDE d'Arduino. Permet escriure un programa amb el mateix llenguatge que l'IDE d'Arduino i passar-lo a la placa.

Per alumnes de 3r d'ESO o superior és una bona opció, especialment si al centre només es disposa de Chromebooks (que no permeten la instal·lació de l'IDE).

Bitbloq

Si es vol fer robòtica amb Arduino però es vol programar amb blocs, Bitbloq és una bona alternativa.

Per tal de poder-hi connectar una placa Arduino, cal haver instal·lat una extensió per al navegador Chrome.

Entrem a l'editor Bitbloq i ens identifiquem amb l'usuari de Google. Després, caldrà triar la placa (a la columna de la dreta, PLAQUES). Després, afegirem i connectarem els components que tinguem a la placa real.

Un cop la part de maquinari està configurada, podem començar a programar. A la columna esquerra hi ha l'opció SOFTWARE.

L'estructura de programació segueix l'estructura de l'IDE, amb la definicióde variables, el Setup i el Loop.

Però la programació es fa arrossegant blocs. A més, en qualsevol moment podem veure la conversió a Codi IDE, amb el botó superior.

Un cop hem acabat el programa, igual que amb l'IDE es pot verificar i transferir a la placa amb un cable USB. A partir d'aquell moment es pot desconnectar la placa de l'ordinador.

Snap4Arduino

Una altra aplicació per programar Arduinos amb blocs és http://snap4arduino.rocks/Snap4Arduino. Respecte a Bitbloq presenta alguns avantatges però també alguns inconvenients.

A diferència del Bitbloq, l'ordinador i la placa sempre han d'estar connectats. A priori sembla un inconvenient, ja que el cable ens pot fer nosa. Però com que l'ordinador i la placa sempre estan connectats, podem utilitzar l'ordinador com a sensors (el teclat ens permetrà interactuar amb la placa) i com a actuador: la pantalla de l'ordinador ens pot mostrar elements.

Així, per alumnes que encara no coneguin massa electrònica per connectar alguns sensors és bona alternativa. Si els alumnes coneixen Scratch, amb poc més incorporen elements externs. Per exemple, poden fer un joc de preguntes i respostes (les preguntes surten en pantalla i les respostes es fan per teclat), però es poden afegir LEDS que s'encenen quan s'encerta, o un polsador per veure quin concursant el prem abans i pot respondre.

Snap4Arduino té versió per a Windows, Linux i Mac, però també en té una on-line per a qualsevol dispositiu amb navegador Chrome.

Per instal·lar-ho, cal anar a la Chrome Store i cercar l'aplicació Snap4Arduino.

Un cop instal·lada, en Chromebooks l'aplicació apareixerà en el menú d'aplicacions. En altres dispositiu, apareixerà si obrim el navegador i escrivim chrome:apps. Abans de poder programar, ens cal configurar la placa Arduino. Cal transferir-li el programa Firmata. Això s'ha de fer amb algun ordinador que tingui instal·lat l'IDE d'Arduino (File → Examples → Firmata → StandardFirmata). Un cop s'ha instal·lat l'aplicació i s'ha configurat la placa, ja es pot obrir l'aplicació Snap4Arduino. L'entor de treball és d'Snap (una modificació de Scratch), però apareix un bloc més anomenat Arduino. Es pot fer un programa igual que amb Scratch, però només cal tenir en compte que tots els blocs que treballin amb l'Arduino han d'estar al mateix personatge. Quan tinguem el programa a punt, només cal triar Connecta a Arduino.