Creació de mapes: Google My Maps

Tothom coneix Google maps i les seves possibilitats. Però,basant-se en Google maps, hi ha la possibilitat de personalitzar els nostres mapes. L'eina Google My Maps ho permet.

Creació d'un mapa

Per començar un mapa nou hi ha dues opcions. La primera és entrar al web de Google My Maps i triar l'opció +CREAR UN MAPA NOU. La segona opció és anar a Google Drive,selecciona l'opció NOU, Més, Google My Maps.

Mapa base i capa inicial

Un cop s'ha obert el mapa,podem triar el mapa base. A la columna esquerra, a la part inferior hi ha l'opció. Podem triar la vista de satèl·lit, polític, de terreny, etc.)

Per defecte, el mapa té un capa, de moment sense nom. Si volem, podem crear més capes, de tal manera que, de manera senzilla, podrem fer invisible en un moment donat alguns elements. Si, per exemple, estem fent un mapa amb un itinerari per llocs destacats d'una ciutat, podem crear una capa pels llocs d'interès cultural, una altra per llocs d'interès històric, una altra d'interès esportiu. En el mapa podrem fer visibles o amagar llocs fàcilment.

La columna esquerra ens mostra els botons botons per Afegir capes i cada capa creada té tres punts al costat que ens permeten canviar-li el nom

Marcadors, línies i àrees

La barra superior del mapa ens permet afegir marcadors (llocs concrets), línies i també marcar àrees.

Els marcadors permeten identificar lloc. Simplement es marquen al mapa i s'ho pot afegir un títol, una descripció i una imatge.

Un cop desat, hi ha la possibilitat de canviar l'aspecte amb el pot de pintura.

Les línies permeten definir itineraris lliures (Afegeix una línia) o itineraris per a fer a peu, en cotxe o en bicicleta.

Si creem un itinerari lliure (Afegeix una línia) i el tanquem (el punt inicial i el final coincideixen, Google My Maps definirà una àrea. Igual que amb els marcador podrem indicar títol, descripció i afegir alguna fotografia.

Un cop desada, podem canviar-ne el color amb el pot de pintura. A més, a la part inferior esquerra se'ns indica el perímetre de la zona i l'àrea.

Això ens obre la porta a moltes activitats didàctiques, tant d'identificació de llocs com de càlculs d'àrees i perímetres.

Col·laboració entre usuaris

Els mapes de Google My Maps també són col·laboratius. Per tant, es poden compartir amb altres usuaris i treballar de forma conjunta en temps real.

Aquesta compartició és pot fer directament des de Google Drive, compartint el mapa com qualsevol altre document de Google (amb el botó dret).

També es pot compartir des de dins del mapa, amb l'opció Comparteix.