Sutori: línia del temps

Les línes del temps faciliten els alumnes la comprensió del temps. Ens permeten posar diferents successos en ordre cronològic. Podem utilitzar línies del temps preparades pel professor i també podem demanar que les confeccionin els alumnes. Hi ha eines que ens permeten crear-les compartir-les, editar-les i consultar-les online

Possibles usos d'aquestes eines:

  • Dades històriques
  • Successos a la vida d'un personatge
  • Evolució d'eines tecnològiques
  • Taules de temps geològic
  • Currículums
  • Pot ser útil a qualsevol matèria creant activitats a partir de continguts que tinguin un eix cronològic

Aquestes aplicacions a internet sovint desapareixen o deixen de ser gratuïtes. Sutori és una d'aqustes aplicacions on line que en aquests moments podem utilitzar una part de les seves funcions de forma gratuïta i la podem integrar a Google Classroom