Crear esquemes o mapes conceptuals: Mindomo

L'aplicació Mindomo ens permet crear esquemes fàcilment al núvol. Per accedir-hi hem d'anar a la següent adreça Mindomo i identificar-nos com a professors. Podrem identificar-nos amb l'usuari de Google.

{{ 
<note important>Igual que amb la resta d'aplicacions al núvol, per poder utilitzar-les amb els alumnes serà necessari tenir l'autorització escrita de la família.</note>

Un cop dins, podem fer clic al botó CREAR i ens apareixerà la pantalla per triar el tipus d'esquema.

{{ :cmd:tac:treballaralnuvol:treballalaula:app_nuvol:md-3.png?nolink |

S'obrirà l'editor amb una forma predeterminada. Si fem clic a la fletxa que apareix al seu costat dret, obtindrem les opcions.

Podrem afegir nous elements, relacionats amb l'element actual. Els topics són elements anteriors i els subtopics són elements posteriors.

Podrem canviar el color, canviar la forma de l'esquema i la forma de l'element.

Finalment, a cada elements li podem vincular una imatge, un enllaç, una nota, etc. La columna esquerra mostra les opcions.

EL botó COMPARTIR ens permetrà afegir col·laboradors que podran modificar l'esquema simultàniament.

Igual que altres aplicacions al núvol, Mindomo s'integra amb Google Drive. Per fer-ho, cal anar a Drive i triar l'opcio NOU, Més aplicacions, + Connecta més aplicacions.

Després cal cercar Mindomo.

Cada cop que vulguem crear un esquema o un mapa conceptual, des de Drive, en la carpeta on vulguem que estigui l'arxiu, podem seleccionar l'opció NOU, Més aplicacions, MINDOMO.