Perfils del navegador Chrome

El navegador Chrome permet configurar diferents perfils d'usuaris. Dit d'una altra manera, permet definir diferents usuaris i que es desin automàticament les seves preferències.

A més, si el compte utilitzat és de Gmail o d'un domini Workspace for Education on l'administrador ho permet, totes les configuracions es poden desar al núvol per tal de sincronitzar-les en qualsevol dispositiu.

Mirem una d'aquestes configuracions, les adreces d'interès. Si configurem un usuari al navegador Chrome en més d'un dispositiu (per exemple en un ordinador i en una tauleta), cada cop que en un dispositiu desem alguna adreça d'interès, aquesta també la podrem veure en l'altre dispositiu.

Quines altres configuracions es desen? Dependrà del que l'usuari activi, però pot desar l'historial de navegació, les contrasenyes, les extensions i les aplicacions, la pàgina d'inici, etc.

Cal anar en compte en configurar aquests perfils. Només s'ha de fer en dispositius d'ús personal, que només hi tinguem accés nosaltres. Tancar sessió d'aquests usuaris no és immediat i, si ens oblidem, deixaríem el nostre correu i totes les altres contrasenyes o targetes de crèdit que tinguéssim configurades obertes per al següent usuari que vingués darrera.

Per aquest motiu, els usuaris de l'XTEC poden configurar l'usuari en un navegador Chrome, però la sincronització està desactivada. Així que cap de les configuracions es desaran. Això no treu la necessita de vigilar quan ho configurem, ja que encara que no es sincronitzi, l'usuari que ve darrera podrà accedir a les contrasenyes que haguem utilitzat en aquell moment.

Configurar perfils Chrome

El procediment és igual per a Windows i per a MacOS. En el cas de Linux, el procediment és també molt semblant. Enlloc de crear el perfil en el navegador Chrome, s'ha de fer en el navegador Chromium.

En el cas dels Chromebooks, no cal fer aquesta configuració. Aquests ordinadors ja configuren el perfil en quan un usuari inicia sessió. De fet, a diferència dels altres sistemes operatius, en els Chromebooks cada usuari només pot definir un perfil.

Per configurar l'usuari, cal obrir el navegador Chrome i seleccionar els tres punts de la part superior dreta per desplegar el menú. Després cal triar Configuració.

Si no s'ha creat cap perfil en aquest ordinador, en la següent pantalla podrem triar l'opció Inicia sessió.

Apareixerà la pantalla habitual d'inici de sessió de Google i introduirem l'usuari i la contrasenya. Podem indicar un usuari Gmail o un usuari d'un domini G Suite (com per exemple l'XTEC).

Si l'usuari i la contrasenya introduïda és correcte, apareixerà l'avís que les dades es sincronitzaran.

Es convenient revisar el menú de configuració per triar les opcions de Contrasenyes i Formes de pagament. Si l'ordinador on estem configurant el perfil està en un lloc accessible, és molt millor desactivar les opcions de desar contrasenyes i opcions de pagament per seguretat.

Si l'ordinador ja tenia algun perfil creat, o bé si en volem crear algun més (per tenir, per exemple, el perfil de l'XTEC i un particular), farem clic a la imatge de perfil a la part superior dreta del navegador i triarem la roda de configuració:

Apareixerà la pantalla indicant els perfils creats i podrem afegir-ne de nous.

Si heu indicat un usuari del domini XTEC, tal i com hem dit, la sincronització no està permesa per motius de seguretat (per evitar que oblidem la sessió oberta en algun ordinador públic). És per aquest motiu que Google ens ho indicarà amb un missatge

i també a la part superior dreta del navegador, amb un signa d'admiració al costat de la foto de perfil.

Amb Windows 10 quan anem a la icona de Chrome, si tenim més d'un perfil, ens deixarà escollir amb quin perfil volem iniciar la sessió.