Edició d'àudio: Beautiful Audio Editor

Editors d'àudio n'hi ha de molt coneguts, com ara l'Audacity, però cal descarregar-los en sistemes operatius Windows o Linux. Però també n'hi ha que funcionen on-line, sense haver de descarregar cap programa, com el Beautiful Audio Editor.

Connectar amb Google Drive

Tot i que es pot utilitzar sense usuari (accedint al web i triant l'opció DEMO), si hi accedim des de Google Drive amb usuari, tot el que fem es desarà al Drive i no haurem d'estar descarregant i carregant fitxers.

Per poder utilitzar Beautiful Audio Editor amb els alumnes cal tenir autorització escrita de la família (igual que la resta de serveis digitals), ja que Beautiful Audio Editor rebrà el nom i l'adreça de correu dels alumnes.

Per poder connectar Drive i Beautiful Audio Editor caldrà anar a Google Drive, seleccionar el botó NOU, Més aplicacions, + Connecta més aplicacions.

Cal cercar Beautiful audio editor i connectar-les.

Creació d'un primer projecte

Un cop connectades, ens situem a la carpeta de Drive on vulguem crear el projecte i seleccionem NOU, Més aplicacions,Beautiful Audio Editor.

Haurem d'acceptar els permisos i habilitar (GOT IT) el botó per desar a Drive. I ja ens apareixerà la pantalla de l'editor d'àudio.

Editar àudio

Per començar tenim dues opcions. O bé importem so (música,veu,soroll…) que ja tinguem enregistrada a l'ordinador o bé fem un enregistrament amb el micròfon de l'ordinador.

Triem l'opció que triem, ens apareixerà en pantalla la primera pista d'àudio amb la forma d'ona.

A partir d'aquí, l'editor és intuïtiu (si s'ha treballat abans amb editors d'àudio). Es poden importar més àudios o enregistrar-ne més i aniran a una segona pista.

A partir de les eines de la barra superior podem realitzar 4 accions importants.

Si triem l'eina Desplaçar, podrem moure àudio a dreta i esquerra per poder sincronitzar-lo. Si triem l'eina Duplicat, en fer clic en un àudio aquest es duplicarà al final de la pista. SI triem l'eina Tallar,en fer clic en un àudio aquest es dividirà en dos. Si ho escoltem no notarem res, però aquest tall ens permetrà eliminar algun fragment. Si triem l'eina Eliminar, en fer clic en un àudio, aquest s'esborrarà.

Convé saber que el projecte no es desa automàticament. De tant en tant cal prémer el botó Desar al Drive.

Sota cada pista hi ha l'automatització de volums. Si afegim punts i els desplacem, podem fer que el volum de la pista vagi pujant o baixant.

L'editor permet afegir efectes i algunes altres opcions més.

Exportació

Un cop acabat el projecte i desat al Drive, l'editorpermet exportar-lo en format WAV o en format MP3.