Impressió 3D i modelisme: Tinkercad

Similar a l'SketchUp for Schools però més pensat per modelar i poder imprimir en 3D hi ha Tinkercad. A més, Tinkercad és una aplicació col·laborativa, diversos usuaris podran estar treballant sobre el mateix modelatge.

Iniciar sessió

Accedim al web de Tinkercad i triem l'opció d'iniciar sessió. Podem fer-ho amb l'usuari de Google.

Un cop hem accedit a l'aplicació, el seu funcionament és senzill i intuïtiu. Seleccionem Crear un diseño.

Apareix l'espai de treball.

Inserir figures

A la part dreta podem triar el tipus de figura i arrossegar-la a l'espai de treball.

A la part esquerra podem moure el cub per canviar la vista de les figures.

Un cop tenim un figura a l'espai, si la seleccionem podem canviar les seves mides en els tres eixos, desplaçar la figura en alçada i fer rotacions.

Crear forats

TinkerCAD disposa de moltes funciones, però una poc intuïtiva molt útil és la de crear forats en una peça. Primer cal arrossegar la peça a l'espai de treball (en l'exemple següent un cub). Despréscal arrossegar una segona peça i fer que es sobreposi a la primera (en l'exemple, una esfera).

Després cal indicar que l'esfera farà de forat. Per fer-ho, només cal seleccionar-la i triar Hueco.

Finalment, cal seleccionar les dues figures i triat l'opció Agrupar.

En ajuntar una peça sòlida amb una peça definida com a forat, la peça sòlida perd les parts en contacte amb el forat.

Treball col·laboratiu

Per tal de poder treballar col·laborativament, hi ha el botó Col·laborar a la part superior dreta de la pantalla.

En prémer-lo, ens apareixerà un enllaç. Qualsevol usuari de Tinkercad que hagi iniciat sessió que tingui aquest enllaç, podrà modificar la figura simultàniament. Tot els usuaris veuran en temps real els canvis (a l'estil dels documents de Google).

Exportació

Si es fa clic al botó Exportar podrem descarregar la nostra figura en format OBJ o STL que es pot imprimir en impressores 3D.