Creació de Consultes de més d'un criteri

Les consultes es poden crear amb un sol o amb més criteris, és a dir, una consulta pot respondre a una pregunta única o a una suma de consultes. Començant pel més senzill, les consultes amb un sol criteri es fan de la forma que s'explica a continuació.

Per crear una consulta ho podem fer mitjançant les opcions de la part superior d'aquesta finestra. La que s'aconsella és la (les altres possibilitats no són aconsellables, perquè donen errades), la qual activa la finestra següent:

Es trien les finestres que volem que surtin a la consulta mitjançant el botó "Afegeix", i un cop fet això, apareixeran a la finestra del disseny de la consulta, tal com es mostra en la pantalla següent:

Si volem incorporar-ne més d'una, també podem fer-ho polsant el botó . Podrem afegir més taules.

Per solucionar la pregunta: Quins són els llibres editats a Argentina?, i si volem que ens mostri les dades del Títol del llibre, l'autor i el país d'edició, cal fer això:

Pantalla de Disseny de la consulta:

Pantalla de l'execució de la consulta o resposta:

Per obtenir la resposta completa cal tancar la consulta en mode disseny i obrir-la des de la finestra principal amb un doble clic, i amb els criteris esmentats, la resposta serà així: