Concepte de Consultes de dades

Les consultes són unes preguntes que fem a la base de dades i que es desen per utilitzar-les més endavant. La resposta ara pot ser una i, més endavant, una altra, depenent de les variacions que vagin tenint les dades.

Per tant, l'espai que ocupen no és molt, comparat amb les taules que són les que realment contenen la informació.

Per fer les consultes, cal fer-ho des de la finestra:

Aquí es mostren algunes de les consultes que es podrien fer a la base de dades.

El primer exemple de pregunta és aquest que segueix:

Quins són els llibres editats a l’Argentina, “arg”?

I la resposta seria la que representa aquesta imatge:

Una altra pregunta o consulta que podem fer a la base de dades podria ser:

Quants llibres hi ha editats a Barcelona el 2000 i 2001?. La seva resposta la tenim aquí: