Modificar el format dels camps d'una consulta

En el cas d'una taula, les dades es poden modificar per tal que surtin en un format determinat o en un altre.

Per tal que una consulta mostri un determinat format dels nombres, caldria fer-la primer a la taula i la consulta feta a posteriori heretarà els formats definits a la taula. En la següent imatge es mostra, des del disseny de la taula, una definició d'un format numèric amb punt de milers i dos decimals, que es representa així: #.##0,00 i que es pot veure a la definició del camp Any Edició de la taula Llibres:

A la taula el resultat que origina sobre el camp "Any Edició" és el que mostra la següent imatge:

Si posteriorment fem una consulta que tingui en compte aquesta taula i aquest camp, el seu resultat és aquest:

Com podem apreciar el resultat de la consulta aplica el mateix format del camp numèric, cosa que no passa amb les consultes fetes prèviament que segueixen mostrant les dades numèriques amb el format inicial.