Consultes d'agrupació de dades

A les consultes també es poden agrupar en una mateixa línia les dades que siguin coincidents.

Així a l'exemple que s'adjunta a continuació es pot observar com s'ha fet una agrupació pel camp de nom de l'autor i després, al camp de la dreta, s'hi ha fet un recompte.

S'han ordenat les dades pel segon camp, així mostra els registres amb una sola aparició al començament i, al final, els que en tenen més d'un. Això vol dir que dels darrers tres autors, n´hi ha dues aparicions de cadascun.