Eliminar camps d'una consulta

Si volem que, sobre una consulta feta, no surtin alguns dels camps inicialment inclosos, hem d´eliminar, des del disseny de la consulta, la columna del camp que volem esborrar a la resposta. Per aconseguir això, seleccionem la columna i esborrem amb el botó Supr o bé, amb el botó secundari del ratolí, triem l'opció Suprimeix: