Altres conceptes: consulta, recerca i filtre

Es tracta de conceptes diferents que s'utilitzen en diferents llocs del programa i amb diferents funcions:

  • La consulta es fa des de la finestra dedicada, especialment, per a consultes, vista en l'apartat anterior.
  • El filtre es fa dins d'una taula, i s'ha vist en el mòdul anterior.
  • La recerca d'informació és localitzar una dada concreta dins d'una taula.

Per tant, cadascún d'aquests conceptes té una finalitat diferent.

Aquesta imatge representa els botons que permeten treballar amb els filtres i l'ordenació de les dades d'una taula:

Són conceptes diferents i, com a tals, cal estudiar-los. Els filtres i la recerca d'informació són opcions que es fan directament sobre les taules i permeten treballar sobre les dades d'una sola taula de forma unitària, mentre que les consultes tenen el seu apartat propi dins del programa "Open Office Base" diferent de les taules, el qual permet treballar amb les dades provinents de vàries taules simultàniament.

Per tant, les consultes són molt més potents que les taules. Això dóna una versatilitat molt més gran a la consulta i tractament de la informació.