Creació de Consultes d'un sol criteri

Les consultes convé crear-les des de l'opció de disseny, tal com s'expressa en el botó de la imatge:

Creem un exemple senzill de consulta d'una sola taula i de criteri simple. Per mostrar-ho, anem a la finestra de disseny de la consulta i fem la creació de la consulta del començament d'aquest mòdul, la pregunta de la qual era:

Quins són els llibres editats a l’Argentina, “arg”?

A la finestra del disseny haurem de fer aquesta disposició de feina:

El resultat de la consulta, ja l'hem vist a la imatge del començament d'aquest mòdul, que de totes formes es torna a reproduir a sota: