Consultes amb criteri múltiple: "I" lògic i "O" lògics

Quan parlem del "I" lògic vol dir que hi ha dos criteris (o més), els quals s'han de complir per tal que la resposta sigui positiva. Així, per exemple, un criteri amb una "I" podria ser: Llibres d'ESO i que siguin en anglès. Això vol dir que s'han de complir les dues condicions perquè sigui mostrat el registre, és a dir, que alhora siguin del Batxillerat (Camp Nivell) i que estiguin escrits en anglès (camp Llengua). La consulta tindria aquest disseny i aquest resultat:

El cas de la consulta múltiple amb criteri "O" lògic seria que, amb una de les dues condicions que s'acomplís, ja n´hi hauria prou.

Posem un exemple. Vull veure els llibres editats a Barcelona i a Madrid (tots els editats tant a una com a l'altra ciutat). A efectes del programa Open Office Base (i també en la majoria dels programes) això ho diríem mitjançant l'ús de l'expressió: Barcelona O Madrid. És a dir, només que es compleixi una de les dues condicions ja ens mostra tots els resultats.

Aquí es mostra una imatge del disseny d'aquesta consulta:

Com es pot comprovar el tema és força semblant al que s'ha explicat per als filtrats d'informació, els conceptes dels I i dels O Lògics és el mateix.