Ordenar dades en una consulta

A la part inferior de la finestra del disseny de les consultes, hi ha una opció que té per nom Ordenació que permet ordenar de forma ascendent o descendent els resultats de la consulta a partir d'aquell camp concret.

Cas de posar més d'una ordenació, cal tenir en compte que funciona, en primer lloc, el camp ordenat situat més a l'esquerra i, en cas que hi hagi repetició de dades, entra en joc una segona ordenació situada més a la dreta del disseny de la consulta.