Consultes amb camps calculats

Els programes de bases de dades tipus Microsoft Access, i d'altres, permeten establir càlculs en els informes i formularis i, també, en les consultes.

En el cas del programa Open Office Base, concretament en el disseny d'una consulta hi ha un desplegable que té per nom Funció el qual permet fer una sèrie d'operacions com: mitjana, recompte, suma, el valor màxim, el mínim, etc.

Es tracta d'una possibilitat de fer càlculs amb els camps de tipus numèric que té el programa. Aquestes imatges mostren, en primer lloc, la consulta sense cap funció i les altres amb diferents funcions activades:

Fent la funció Recompte, ens dóna:

I si fem la funció Mitjana: