Bloc Administració i bloc Navegació


En aquest apartat trobareu la descripció dels dos blocs més importants del Moodle: el d'Administració que resultem imprescindibles per la creació i administració de cursos i el de Navegació que facilita l'accés a les diferents pàgines del lloc, seccions del curs, calendaris, etc.
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Quina utilitat tenen els blocs Administració i Navegació?
  • Quines característiques tenen els blocs laterals?
  • Com es pot fer que un bloc no es pugui eliminar del lloc?
  • Com puc ocultar un bloc del lloc Moodle?


Hi ha dos blocs estàndards que es mostren a totes les pàgines del lloc Moodle, el bloc Navegació i el boc Administració. Aquests dos blocs no tenen el mateix tractament que la resta de blocs. Incorporen menús contextuals que van canviant en funció de la pàgina en la que us trobeu: a l'inici, en un curs, en una tasca, en el qualificador… Per exemple si estem dins d'un curs al bloc Administració apareix Administració del curs i quan entrem a una tasca s'activara el menú Administració de la tasca. Com a admin del lloc podeu habilitar i deshabilitar aquests blocs així com editar els paràmetres relacionats.


Per editar els paràmetres del bloc Navegació feu Administració | Administració del lloc | Aparença | Navegació

En la següent imatge podeu veure com es van incorporant diferents menús per a un professor editor.

Els blocs Navegació i Administració contenen diferents apartats en funció del lloc en el que us trobeu, així si aneu a un dels cursos, veureu que s'activen Cursos en Navegació i Administració del curs i Canvia rol a… en Administració.

Si no us apareixen els blocs Navegació o Administració, afegiu-los activant l'edició de blocs i configurant-los perquè apareguin en totes les pàgines. Vegeu l'apartat Blocs

Menús del professor editor


Els blocs, Navegació i Administració sempre seran visibles per a tots els usuaris autenticats, si l'administrador els té protegits. El bloc navegació no existia a les versions de Moodle anteriors a la 2 i el bloc Administració substitueix a l'antic bloc d'Administració però amb funcions noves i un sistema de funcionament actualitzat.

Els usuaris no poden eliminar directament els blocs Navegació i Configuració com la resta de blocs. Per defecte, les instàncies d'aquests blocs estan protegides.

Navegació i Administració són dos blocs de sistema que poden proporcionar informació a la que els usuaris no podreu accedir si aquests blocs no estan visibles.


Com a admin del vostre lloc Moodle, podeu mostrar/ocultar els blocs i bloquejar-los, per fer-ho aneu a Administració | Administració del lloc | Connectors | Blocs | Gestió de blocs

Protegir blocs

El bloc navegació està pensat per proporcionar visibilitat a les seccions, activitats i recursos incloses en el lloc Moodle.

Es recomana que no s'utilitzin els botons Enrere i Endavant del vostre navegador. És important que estigueu molt al cas d'actualitzar, guardar o publicar els canvis que voleu fer abans de passar d'una pàgina a una altra.

Encara que no és gens recomanable, és possible suprimir els blocs de Navegació i Administració. Penseu que són blocs de sistema i que proporcionen informació a la que els usuaris no tenen accés si aquests blocs no es mostren.


Si us trobeu que per accident el bloc de Navegació o el de Administració s'ha eliminat els podreu afegir com la resta de blocs.

Per afegir un bloc feu:

  1. Comproveu com a admin del lloc que el bloc a afegir està desblocat (Administració | Administració del lloc | Connectors | Blocs | Gestió de blocs)
  2. Aneu a la pàgina Inici del vostre lloc
  3. Activeu l'edició de la pàgina d'Inici
  4. Afegiu el bloc que necessiteu

Una vegada recuperat haureu de configurar que sigui visible en tot el lloc, per això editeu els paràmetres del bloc i en l'apartat on apareix aquest bloc seleccioneu Mostra en tot el lloc en el context de pàgina.

Configuració dels blocs

Els blocs laterals disposen de diferents opcions de configuració. Per poder accedir a les finestres de configuració d'un bloc caldrà fer clic obre la icona configuració que apareix a la part superior dreta del bloc però aquesta icona només es mostrarà si es compleixen determinades condicions:

  • El bloc lateral ha d'estar desacoblat (no amagat a la barra lateral)
  • S'ha d'haver activat l'edició de blocs fent clic al botó que apareix en pàgines relacionades amb l'edició de blocs. Per exemple


El bloc Navegació i el d'Administració permeten editar alguns paràmetres que no tenen la resta de blocs, ho podeu veure en la imatge següent:

 Paràmetres configurables des bloc Administració