Pàgina inicial o primera plana del lloc Moodle


En aquest apartat trobareu la informació relacionada amb la pàgina d'Inici del vostre lloc Moodle. Aquesta pàgina es coneix amb el nom de frontpage i dóna la benvinguda als usuaris, primer quan encara no estan validats i una vegada validats podeu fer que aquesta informació canvii.

En aquesta pàgina podeu consultar:
Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Qui pot editar la pàgina inicial o primera plana del lloc Moodle?
 • La pàgina inicial o primera plana i la Meva pàgina inicial són diferents?
 • Quins blocs depenen de la configuració de la pàgina inicial o primera plana?
 • Quan s'activa l'edició des de la pàgina inicial quines icones apareixen?


Descripció general de la pàgina inicial (primera plana)

La pàgina inicial és la pàgina amb la que doneu la benvinguda al vostre lloc Moodle. Us pot resultar d'utilitat conèixer les seves possibilitats per tal d'enriquir i posar a l'abast de la vostra comunitat la informació i els recursos que estimeu necessaris.

En la distribució general d'elements de la pàgina inicial podeu identificar un bloc lateral i el bloc central.


El tractament que el Moodle dóna a la pàgina inicial és la d'un curs que per defecte té una aparença molt diferent de la resta de cursos del Moodle. En aquest sentit, modificant la configuració inicial podreu fer visible el bloc de notícies, la llista de categories i cursos, afegir activitats i recursos, crear grups d'usuaris, bancs de preguntes…

En els laterals com a admin del lloc podeu afegir els diferents blocs relacionats amb el lloc, bloc d'Inici de sessió, calendari, sindicació a les notícies… Posteriorment cada professor/a editor/a podrà afegir blocs específics per al seu curs que se sumaran als que s'hi hagin configurat des de l'administració del lloc.

Blocs laterals i zona central

Blocs laterals

Si utilitzem el botó superior de la part superior esquerra, amb tres ratlles horitzontals, podrem fer aparèixer un bloc lateral a la part esquerra amb dreceres útils. Entre elles, l'administració del lloc.

Bloc lateral esquerra

Bloc lateral esquerra

Podeu amagar i mostrar el contingut de cada bloc de la dreta fent clic sobre del nom

Amagar el contingut d'un bloc

Configuració dels paràmetres de la Pàgina inicial (primera plana)


Els rols que poden configurar el disseny d'aquesta pàgina inicial són l'admin i els gestors del lloc Moodle, ho podeu fer des del menú contextual Paràmetres de la pàgina inicial, per accedir-hi feu Administració | Paràmetres de la pàgina inicial | Edita paràmetres.

Heu de tenir en compte que els canvis que feu en els blocs amb l'edició activa té repercussió en la resta d'usuaris que visualitzin la pàgina on heu fet els canvis.


L'admin i el gestor de lloc són els rols que poden editar els paràmetres de la pàgina inicial. Quan us trobeu a la mateixa pàgina inicial s'habilita el menú de configuració on podeu editar els paràmetres.

Menú de configuració de la pàgina inicial del lloc Moodle

Per editar els Paràmetres de la pàgina inicial també podeu fer: Administració del lloc | Administració del lloc | Primera plana | Paràmetres de la primera plana.

Paràmetres de configuració

Per definir com es visualitzarà la primera pàgina del nostre lloc Moodle i les diferències entre el que mostrem a persones amb o sense autenticar caldrà selecionar diferents paràmetres.

En un primer moment cal configurar els paràmetres de la primera plana que serveix per posar:

 • El nom del nostre lloc que apareixerà a la capçalera.
 • La descripció (resum) que es mostra en un bloc fix visible a la part dreta del lloc.
 • Una secció o tema que es visualitza a la part central superior del lloc i que permet afegir text i elements multimèdia.
 • Blocs visibles que poden aparèixer a la part central com un bloc de notícies o mostrant el llistat de cursos i categories.


En la imatge següent podeu veure tots els elements dels paràmetres de la Pàgina inicial.

Els elements de la part central s'activen des dels paràmetres d'edició de la pàgina inicial. Per accedir-hi feu Configuració | Paràmetres de la pàgina inicial | Edita paràmetres.

Nom del lloc i descripció visible:

Paràmetres de la primera plana.

Nom complet del lloc. Posem el nom que apareixerà a la capçalera del nostre lloc Moodle.

Nom curt del lloc. Per identificar el lloc a través d'una ID.

Descripció per a la pàgina inicial. El contingut d'aquesta finestra apareix en un bloc situat a la part superior dreta del nostre lloc. Permet posar una breu descripció del centre docent, una imatge i alguna informació que volem mostrar a qualsevol visitant.

Blocs situats a la columna central visible per a tothom o només per a usuaris registrats:

Des de la mateixa pàgina de configuració podem afegir blocs centrals que apareixeran a la pàgina inicial del lloc. Disposem d'un bloc de notícies (tipus fòrum) i d'un bloc per mostrar el llistat de cursos.

Desplegables per afegir blocs a la pàgina inicial o primera plana del lloc.

Cadascun dels quatre desplegables permet incorporar a la part central de la primera plana un bloc que contingui:

 • Mostra notícies. Fa aparèixer un bloc amb les notícies del lloc. En realitat es tracta d'un fòrum que es pot configurar per admetre o no intervencions per part d'alumnes persones usuàries.
 • Mostra llista de cursos. Mostra la llista de cursos disponibles al lloc sense agrupar-los.
 • Mostra llista de categories. Mostra la llista de categories de cursos.
 • Llista combinada. Mostra la llista de cursos disponibles al lloc agrupats en categories.
 • Cap. Si no volem que aparegui aquest bloc.

Configuracions relacionades amb els blocs centrals:

Paràmetres de la primera plana.Paràmetres de la primera plana.Paràmetres de la primera plana.Paràmetres de la primera plana.Una secció de tema: Permet afegir text, imatges, multimèdia, activitats i recursos a la part superior central de la pàgina inicial.

Paràmetres de la primera plana.

Des d'aquesta pàgina de configuració només activeu o desactiveu la secció de tema. Per donar contingut feu Configuració | Paràmetres de la pàgina inicial, activeu edició i feu clic en la icona d'edició.

Icones amb edició activada

En activar l'edició de la pàgina inicial apareixen un seguit d'icones que us descrivim a continuació. aquests menús d'edició són els mateixos que teniu en qualsevol dels cursos del vostre Moodle.

 • Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals:
Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals

Icones vinculades a l'edició dels blocs laterals

 • Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos:
Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos

Icones vinculades a l'edició de les activitats i recursos

 • Icones vinculades amb els quadres dels temes del curs.
Icones del tema o secció

Icones del tema o secció