El lloc Moodle, Aspectes generals, navegació i blocs laterals

Al llarg d'aquest bloc trobareu informació sobre diferenrs aspectes relacionats amb la interfície del Moodle, prenent com exemple el Moodle d'Àgora.

Més concretament s'explica com configurar la pàgina inicial del lloc, com cada usuari pot definir la seva pàgina inicial i la utilitat dels blocs laterals, fent èmfasi en els blocs Navegació, Configuració i Calendari.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com està organitzada la pàgina inicial del Moodle?
  • Tots els usuaris poden personalitzar el seu Moodle?
  • Quina utilitat tenen els blocs Navegació i Configuració?
  • Quins blocs es poden afegir a les diferents pàgines?
  • L'administrador pot afegir blocs a tots els usuaris?
  • Els calendaris del Moodle es poden subscriure?1.- Apartats amb conceptes i descripcions:

1.0- Pàgina d'inici del lloc Moodle trobareu la informació relacionada amb la pàgina d'Inici del vostre lloc Moodle.

1.1- Tauler El Tauler és un espai personalitzable, proporciona als usuaris informacions relacionades amb els cursos en els que es troben inscrits.

1.2- Navegació En aquest apartat trobareu la descripció dels aspectes més importants dels blocs principals Navegació i Administració.

1.3- Blocs En aquest apartat es descriuen les característiques principals dels blocs que es poden afegir en un lloc Moodle.

1.4- Calendaris En aquest apartat es descriuen les característiques del bloc Calendari i la gestió dels diferents tipus d'esdeveniments, ja siguin afegits directament en el lloc Moodle o sincronitzats amb altres calendaris de l'usuari.

2.- Procediments relacionats amb els continguts d'aquest bloc: