Apartat 5: Blocs


En aquest apartat es descriuen les característiques principals dels blocs que es poden afegir en un lloc Moodle. Els blocs Navegació i Administració però es tracten en l'apartat Navegació d'aquest mateix bloc.


Per a això podeu consultar els següents apartats:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

 • Quins són els blocs que es poden afegir a un lloc Moodle?
 • Es poden eliminar els blocs del lloc?
 • Qualsevol usuari pot afegir blocs?
 • Com s'habiliten els blocs del Moodle?


Un dels aspectes importants del Moodle és el disseny de les pàgines del lloc. Teniu a la vostra disposició un conjunt de blocs per proporcionar als usuaris una bona accessibilitat a les funcionalitats del Moodle.


L'administrador del lloc pot establir quins són els blocs que es mostren a la pàgina d'inici del lloc, quins blocs no pot eliminar l'usuari, quins blocs pot incorporar l'usuari a la seva pàgina inicial…


Per afegir blocs a la Pàgina inicial heu d'activar el bloc Afegeix un bloc: Activar l'interruptor de Mode d'edició | Afegeix un bloc.

Si desplegueu el bloc Afegeix un bloc us apareixen tots els blocs que teniu disponibles per incorporar-los en la Pàgina inicial.En aquesta imatge podeu veure tots els blocs que es poden afegir a un lloc Moodle Àgora.
Un cop afegit un bloc, cal definir en quin moment apareixerà. Per fer-ho, cal accedir a la configuració del bloc.

Dins l'apartat On apareix aquest bloc, es pot seleccionar on voldrem que aparegui.

L'administrador del lloc Moodle pot gestionar els blocs del lloc en Administració del lloc | Connectors | Blocs | Gestió de blocs.


Les accions que podeu aplicar a cada un dels blocs són

 • bloquejar perquè els usuaris no el puguin eliminar
 • oculta/mostra perquè es puguin afegir en les diferents pàgines del lloc

En alguns dels blocs podeu definir algun paràmetre com per exemple el nombre de cursos que es mostren en el bloc Resum del curs.


Des de la pàgina de Gestió de blocs podeu fer clic en el nombre d'instàncies del bloc i mostrar els cursos en què s'ha incorporat el bloc corresponent. Com ja suposareu l'accés a la gestió de blocs només es pot fer amb el compte administrador.

Bloc Progrés de la compleció

El bloc Progrés de la compleció permet a l'alumnat fer el seguiment de l'estat de la compleció del curs. La presentació de la informació és diferent en funció del rol de l'usuari. La imatge següent mostra la vista del bloc que té l'alumne.

El color verd indica que l'activitat s'ha completat, el color groc, que s'ha fet l'enviament però el sistema no la considera encara completada, el color vermell indica que tot i tenir l'activitat completada no s'ha assolit la qualificació per aprovar i el color blau que l'estudiant no ha tingut interacció.

En el cas del professorat, les diferents cel·les es mostren en color blau o en color verd. Es conserva el format del bloc encara que a la informació útil s'accedeix en el resum del progrés.

En la imatge següent es pot veure la vista del bloc per al professorat.

En la imatge següent es mostra l'informe resum de la compleció a la que té accés el professorat.

Blocs del perfil

La gestió del perfil i dels comentaris estan ubicats en la part superior dreta. Heu de fer clic en el vostre nom.

Blocs relacionats amb l'autenticació en el lloc Moodle

Com a administradors del vostre lloc podeu afegir a la pàgina d'Inici el bloc Inici de sessió. Aquest bloc permet introduir les dades d'usuari per autenticar-ser en el lloc. Si teniu habilitat l'autoregistre per correu electrònic s'afegeix un enllaç directe per crear un nou compte.

Pantalla d'inici amb autoregistre habilitat en el lloc

Bloc d'inici de sessió

Així es pot accedir al formulari per introduir les dades del nou compte del Moodle.

Recordeu que per habilitar l'autoregistre per correu electrònic cal que l'administrador del vostre lloc Moodle modifiqui els paràmetres relacionats en la Gestió de l'autenticació.


En cas que les dades del compte siguin incorrectes l'usuari anirà a una pàgina en què pot llegir la informació completa per crear-se el seu compte del Moodle.

Pantalla d'inici amb autoregistre habilitat en el lloc

Pantalla d'inici amb autoregistre habilitat en el lloc

En els paràmetres de gestió de l'administració (Administració del lloc | Connectors | Autenticació | Gestió de l'autenticació) podeu introduir el missatge que proporciona les instruccions que ha de seguir un usuari per donar-se d'alta en el lloc Moodle. Si aquestes instruccions les deixeu en blanc es mostren les que genera el Moodle per defecte.

Altres blocs

Podeu activar altres blocs que permeten l'accés ràpid a pàgines, aporten informació, faciliten la comunicació…

A diferència del Moodle 1.9, en el Moodle 4 es poden inserir blocs en activitats concretes de manera que només siguin visibles quan s'entra a l'activitat. Per exemple podem disposar de dos blocs Comentaris diferents, un a la pàgina principal del curs visible per a tots els participants del curs i un altre dins d'una activitat que serà visible quan s'obri l'activitat.

Exemples de blocs Comentaris al curs i a l'activitat.

Amb el rol professor es poden activar els blocs que apareixeran a les pàgines del curs però cada estudiant, també pot activar blocs a la seva pàgina inicial, tal com s'explica a l'apartat següent.

Exemples de blocs que podem activar en la pàgina inicial.

Exemples de blocs que podem activar en la pàgina inicial.

El bloc Missatgeria es descriu en el bloc Odissea i el de calendari el podeu consultar en l'apartat Calendari d'aquest mateix bloc.

Habilitació de blocs en el lloc Moodle

L'apartat Administració del lloc | Connectors | Blocs | Gestió de blocs permet als administradors gestionar els blocs instal.lats i les seves configuracions:

Blocs del lloc Moodle

 • Instàncies. Nombre de vegades que s'utilitza cada bloc. En fer clic en un d'aquests nombres s'obre una llista amb els cursos que contenen aquest bloc.
 • Oculta/Mostra. Aquesta columna permet amagar els blocs seleccionats de forma que no apareguin al menú desplegable Afegeix un bloc i, per tant, no es puguin utilitzar a cap curs. Per ocultar un bloc cal fer clic a la icona de l'ull perquè canviï a un ull tancat. Cal revisar la llista de blocs visibles i deixar només els que s'hagin d'utilitzar. Així, per exemple, és recomanable tenir amagats els blocs següents:
  • Cerca global i Servidors de Xarxa perquè són opcions que estan desactivades a l'Àgora.
  • Tutelats, a menys que s'hagi definit un rol de mentor/a
  • Activitat recent, Esdeveniments pròxims i Últimes notícies perquè poden incrementar molt el temps de càrrega de les pàgines que els contenen.
 • Protegeix instàncies. Si bloquejeu un bloc ningú podrà afegir o esborrar instàncies d'aquest bloc. Això es fa amb l'objectiu de protegir blocs com ara els de configuració i de navegació que serien molt difícils de recuperar si s'esborren per accident.

Els centres d'Àgora no poden esborrar cap dels blocs del sistema. Per tant, si no volen utilitzar algun dels blocs instal·lats s'han d'amagar amb l'opció Oculta/Mostra.

 • Paràmetres. Alguns dels blocs permeten una configuració addicional que és accessible des d'aquest enllaç.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, Moodle permet instal·lar una gran varietat de blocs desenvolupats per contribuïdors. Ara bé, una vegada més, cal tenir en compte que aquests blocs poden ocasionar problemes, especialment quan s'actualitzen les versions de Moodle. Per aquest motiu, cal fer proves abans d'usar-los i estar preparats per desinstal·lar-los si es detecta algun problema d'incompatibilitat.