Aquests materials s'han elaborat per donar resposta a diverses modalitats formatives:

  • D'una banda s'utilitzen com a materials de suport als cursos telemàtics oferts pel Departament d'Ensenyament a l'entorn Odissea amb seguiment per part de persones tutores.
  • D'altra banda també s'han pensat per a la seva utilització com a materials autoformatius sense seguiment per persones tutores. Per facilitar aquesta funció s'han definit propostes d'itinerari formatiu que podeu trobar al bloc Annexos. També s'han incorporat diferents elements d'ajut a l'estudi que trobareu descrits a la Guia dels materials.


El Moodle és un espai web organitzat en cursos on participen usuaris. El lloc Moodle per a la formació del professorat és Odissea.
Per anar als diferents blocs dels materials feu clic en els elements de l'esquema següent.

El Moodle com a EVA


Cerqueu en els materials del Moodle


Autoria

Àrea de Cultura Digital
Departament d'Educació