Apartat 6: Calendari


En aquest apartat es descriuen les característiques del bloc Calendari i la gestió dels diferents tipus d'esdeveniments, ja siguin afegits directament en el lloc Moodle o sincronitzats amb altres calendaris de l'usuari.


Per a això podeu consultar els següents apartats:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com s'afegeixen esdeveniments al calendari?
  • Qui pot afegir esdeveniments?
  • És possible importar calendaris iCal?
  • Es poden sincronitzar els calendaris de Google Calendar?


Aparença del bloc calendari

La informació que mostra el bloc calendari depèn del lloc en el que el tenim. Podem tenir actiu el calendari en la pàgina d'inici, en la Meva pàgina inicial i en els diferents cursos.

En la imatge següent podeu veure la diferència de vista quan el calendari està en una de les pàgines d'inici o en un curs. Quan el calendari el consultem des d'un curs s'afegeix la llegenda.

Vistes del calendari

Una vegada es veu el calendari es pot canviar de curs per afegir esdeveniments a un curs o un grup concrets.

En el moment de crear esdeveniments de curs o de grup cal comprovar que s'està al calendari del curs on es vol afegir l'esdeveniment. Igualment, és important comprovar el curs seleccionat quan es genera l'URL per subscriure el calendari.

Una vegada es visualitza el calendari, fent clic al nom del mes, es pot seleccionar els calendaris de tots els cursos en els que s'està inscrit o cada un d'ells per separat.

Accés al calendari.

Vista amb detall del calendari

En el calendari podeu veure els esdeveniments introduïts pels diferents usuaris en cada context: lloc, categoria,curs, grup, usuari, i els generats automàticament per les activitats del curs.

Si habiliteu la data de venciment per al lliurament de les activitats podreu veure l'esdeveniment relacionat en el calendari.

Afegir esdeveniments nous

Per afegir esdeveniments nous heu de fer clic en el botó Esdeveniment nou. Podeu editar els paràmetres que hi ha en la imatge següent.

Edició d'un esdeveniment

Fixeu-vos que és possible incorporar esdeveniments repetits, cada x setmanes.

Subscripció de calendaris

Els calendaris del Moodle permeten subscripció de calendaris externs amb format iCal. De manera anàloga es pot subscriure el calendari del Moodle en altres calendaris com GoogleCalendar.

En el moment d'afegir esdeveniments al calendari hi ha dues opcions:

  • Exportar/Importar esdeveniments creant un fitxer ICS.
  • Fer la subscripció al calendari a partir de l'URL, iCal.

En el cas de l'exportació d'esdeveniments des del Moodle es pot configurar si es vol exportar tots els esdeveniments, o només aquells que estan relacionats amb els cursos. També es pot seleccionar una setmana, un mes o 60 dies.

En el cas que interessi veure tots els esdeveniments en un únic calendari del Moodle o de Google, es pot fer amb la subscripció als diferents calendaris. La subscripció permet tenir el calendari permanentment actualitzat a partir de la seva URL. Per a la subscripció de cada curs es necessita una URL diferent.

La versió actual del Moodle d'Àgora permet fer importacions i exportacions de calendaris fent subscripcions iCal

Els tipus d'esdeveniments que hi ha al calendari són els mateixos que al Moodle 1.9: globals (de lloc), de curs, de grup i d'usuari/ària.

Cada usuari/ària en funció del rol que tingui podrà afegir més o menys tipus d'esdeveniments:

  • Administrador/a: events de Lloc i d'usuari
  • Professor/a editor/a: events de curs, de grup i d'usuari
  • Professor/a no editor/a: events de curs, de grup i d'usuari
  • Alumne/a: events d'usuari/ària