Apartat 6: Calendari


En aquest apartat es descriuen les característiques del bloc Calendari i la gestió dels diferents tipus d'esdeveniments, ja siguin afegits directament en el lloc Moodle o sincronitzats amb altres calendaris de l'usuari.


Per a això podeu consultar els següents apartats:Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:

  • Com s'afegeixen esdeveniments al calendari?
  • Qui pot afegir esdeveniments?
  • És possible importar calendaris iCal?
  • Es poden sincronitzar els calendaris de Google Calendar?


Aparença del bloc calendari

La informació que mostra el bloc calendari depèn del lloc en què el tenim. Podem tenir actiu el calendari en la pàgina d'inici, en el Tauler, en Els meus cursos i en els diferents cursos.

En la imatge següent podeu veure com és la vista del calendari en el calaix de blocs:

Vista del calendari en el calaix de blocs

Si es passa el punter del ratolí sobre els dies on hi ha un esdeveniment es mostren en un missatge emergent.

Quan es consulta el bloc del calendari dins d'un curs, aquest només mostra els esdeveniments d'aquell curs. Si es volen consultar tots els esdeveniments, s'ha de consultar des de les pàgines Inici o Tauler.

Es pot veure el calendari complet si es fa clic en l'enllaç que hi ha situat en el mateix bloc.

Vista del calendari complet

Una vegada es veu el calendari es pot canviar de curs per afegir esdeveniments a un curs o un grup concrets.

En el moment de crear esdeveniments de curs o de grup cal comprovar que s'està al calendari del curs on es vol afegir l'esdeveniment. Igualment, és important comprovar el curs seleccionat quan es genera l'URL per subscriure el calendari.

En el calendari podeu veure els esdeveniments introduïts pels diferents usuaris en cada context: lloc, categoria,curs, grup, usuari, i els generats automàticament per les activitats del curs.

Si habiliteu la data de venciment per al lliurament de les activitats podreu veure l'esdeveniment relacionat en el calendari.

Afegir esdeveniments nous

Per afegir esdeveniments nous heu de fer clic en el botó Esdeveniment nou. Podeu editar els paràmetres que hi ha en la imatge següent.

Edició d'un esdeveniment

Fixeu-vos que és possible incorporar esdeveniments repetits, cada x setmanes.

Subscripció de calendaris

Els calendaris del Moodle permeten subscripció de calendaris externs amb format iCal. De manera anàloga es pot subscriure el calendari del Moodle en altres calendaris com GoogleCalendar.

En el moment d'afegir esdeveniments al calendari hi ha dues opcions:

  • Exportar/Importar esdeveniments creant un fitxer ICS.
  • Fer la subscripció al calendari a partir de l'URL, iCal.

Importar i exportar esdeveniments i subscriure a un calendari extern

Subscripció a un calendari extern

En el cas de l'exportació d'esdeveniments des del Moodle es pot configurar si es vol exportar tots els esdeveniments, o només aquells que estan relacionats amb els cursos. També es pot seleccionar una setmana, un mes o 60 dies.

En el cas que interessi veure tots els esdeveniments en un únic calendari del Moodle o de Google, es pot fer amb la subscripció als diferents calendaris. La subscripció permet tenir el calendari permanentment actualitzat a partir de el seu URL. Per a la subscripció de cada curs es necessita un URL diferent.

La versió actual del Moodle d'Àgora permet fer importacions i exportacions de calendaris fent subscripcions iCal

Els tipus d'esdeveniments que hi ha al calendari són els mateixos que al Moodle 1.9: globals (de lloc), de curs, de grup i d'usuari/ària.

Cada usuari/ària en funció del rol que tingui podrà afegir més o menys tipus d'esdeveniments:

  • Administrador/a: events de Lloc i d'usuari
  • Professor/a editor/a: events de curs, de grup i d'usuari
  • Professor/a no editor/a: events de curs, de grup i d'usuari
  • Alumne/a: events d'usuari/ària