La signatura electrònica

Es tracta d'una eina o utilitat que ens permet "signar" documents digitalment, de manera que amb la nostra signatura electrònica podem aconseguir les mateixes finalitats que amb la nostra signatura "manual".

L'Agencia Catalana de Certificació, un ens realment especialitzat en aquests temes, la defineix de la següent manera:

"La signatura electrònica és un concepte legal, neutral des d'una perspectiva tecnològica, que dóna cobertura a l'ús de qualsevol tecnologia que permeti obtenir les mateixes funcions, amb tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques, que la signatura de documents en suport paper."

Per tant, amb la signatura electrònica, i sempre que la nostra contrapart (aquella persona o institució amb la qual estem "signant" un document) estigui ben preparada, podrem autentificar-nos i fer declaracions i signar documents a tots els efectes (fins i tot a efectes jurídics i judicials).

Hem de tenir en compte que el seu ús encara no s'ha estès i que, per tant, no és molt freqüent. No obstant, cada vegada més les administracions públiques estan incorporant aplicacions d'aquest tipus de signatura. Veurem un vídeo què ens mostra un bon exemple:

Pista: Contingut d'ampliació a canal de vídeo de suport i promoció de l'idCAT. podeu visualitzar vídeos sobre aplicacions pràctiques d'aquestes signatures digitals.

És imprescindible disposar d'una signatura electrònica per fer tràmits?

El cert és que no, tot i que les tendències apunten que cada dia serà més útil disposar-ne. Hi ha un munt de gestions que es poden dur a terme sense tenir aquesta eina.

OVT

Pista: Visiteu l'Oficina virtual de tràmits i ciutadania per obtenir-ne més informació.

En qualsevol cas, sempre és interessant tenir informació sobre què és i per a què serveix el certificat digital. En aquest enllaç podeu trobar tota la informació sobre els certificats digitals