Conèixer els elements bàsics per fer gestions en línia

Per tal d'aconseguir una gran part dels serveis disponibles a la xarxa d'Internet, hem d'identificar-nos i acceptar unes determinades condicions. Aquesta identificació, amb molta freqüència, es basa en l'ús d'un nom d'usuari (el real o bé un àlies) i una contrasenya predeterminada. L'ús de tots dos elements ens permetrà identificar-nos davant de proveïdor dels serveis qui, un cop comprovada l'autenticitat de la informació -contrastant-la amb la seva base de dades- ens donarà via lliure per tal de consumir el producte o servei.

Processos de registre simple: nom d'usuari i contrasenya

La major part dels espais virtuals amb els quals interaccionem per tal d'obtenir un servei i/o producte, ens sol·liciten que ens enregistrem. En el procés de registre, cada espai virtual ens demanarà un cert nombre de dades, algunes de les quals seran obligatòries i d'altres optatives. És important que, un cop finalitzat el procés de registre, recordem, com a mínim, el nom d'usuari i la contrasenya que hem proporcionat.

Les dades més habituals són:

 • Nom d'usuari (sovint aquest “nom” pot ser el nostre correu electrònic). L'haurem de tornar a fer servir més endavant.
 • Adreça de correu electrònic. És important proporcionar una adreça de correu existent, ja que és aquí on ens podran contactar en cas d'incidència i també per comprovar la nostra voluntat d'enregistrar-nos (procés cada dia més habitual) i verificar que no som un "robot d'spam" sinó una persona real.
 • Contrasenya. L'haurem de tornar a fer servir més endavant amb total seguretat.
 • Altres dades identificatives, com ara el nom i cognoms, data de naixement, lloc de residència (país, regió, domicili complet), sexe (masculí o femení).
 • Darrerament les grans companyies demanen un telèfon mòbil de contacte, on enviaran codis o contrasenyes necessàries per tal generar l'alta del servei. Davant de la dificultat d'identificar correctament a les persones per altres vies, han trobat que el telèfon és un sistema molt eficaç.

Formulari de creació d'un compte de Google

Algunes altres dades que ens poden demanar:
 • Si ens estem donant d'alta en un servei per realitzar compres o presentar impostos, per exemple, ens poden demanar informació bancària (el número de compte o de la nostra tarja de crèdit) per tal de realitzar futurs pagaments. Hem d'anar molt en compte amb aquesta informació, com veurem quan parlem de seguretat de la informació.
 • Preferències i productes que ens agrada consumir (generalment, això va relacionat amb la publicitat que en el futur rebrem d'aquella companyia).
 • Sovint ens demanen el que s'anomena “una pregunta de seguretat”, que podem personalitzar fins a cert grau. Aquesta utilitat és molt pràctica en el cas que no recordem -en un futur- la nostra contrasenya. Si això arriba a passar i “coneixem” la resposta a aquesta pregunta, ens proporcionaran una nova contrasenya. És, per tant, molt important definir una pregunta que qualsevol altra persona no pugui respondre encertadament.

Un exemple seria:

- Pregunta de seguretat: el segon cognom de la teva mare.

- Resposta de seguretat: Torres

Quan fem el tràmit de recuperar la contrasenya, el més habitual és que el sistema proporcioni una “nova” contrasenya (que l'usuari podrà modificar més endavant). Així, és difícil que algú “usurpi” el nostre compte sense que ens n'adonem, ja que ens arribarà una notificació automàtica al compte de correu electrònic que tinguem associat.

Recomanacions

Com a usuaris de serveis de la xarxa d'Internet, és important tenir en compte que ens registrarem multitud de vegades per tal d'accedir a diferents serveis i productes.

Cal conservar la informació dels diferents serveis que contractem i fer servir el sentit comú. Es important tenir en compte que tot i què es tracti de serveis gratuïts, estem formalitzant contractes amb diferents empreses, que ens atorguen uns drets i uns deures. Altres recomanacions:

 • No donar informació falsa sense conèixer i avaluar les conseqüències. Els contractes que signem -encara que virtualment- estan protegits per la llei, i la falsificació de informació i l'engany poden ser castigats.
 • Evitar proporcionar informació que no és necessària. Ser conscients de la nostra privacitat i defensar-la sempre que sigui pertinent.
 • Utilitzar una bona col·lecció de contrasenyes (atenent al nivell de protecció que desitgem) i modificar-les de forma freqüent. Tenir en compte les recomanacions habituals de protecció de les contrasenyes.

Als darrers temps estem observant com és possible accedir als nous serveis de la societat de la informació tot identificant-se a través de serveis de tercers que prèviament tinguem contractats (per exemple, fer servir la identificació que emprem amb Twitter o Facebook -totes dues són xarxes socials- per tal d'accedir als serveis d'un altre proveïdor). En aquest cas, cal tenir present que estem vinculant la informació que tant un com l'altre servei conserven sobre nosaltres.