Utilitzar la signatura digital

Amb el suport del certificat digital, podem realitzar un munt d'operacions. Veiem alguns exemples d'ús de la signatura digital o electrònica.

Descriurem, tot seguit, alguns dels serveis que podem obtenir amb el certificat digital, des de qualsevol ordinador connectat a la Xarxa d'Internet.

Seu electrònica de l'agencia tributària

  • En la nostra relació amb l'Agencia Tributaria i a través de la seva "Oficina virtual": presentar declaracions d'impostos, comprovar les dades i modificar-les, demanar l'esborrany de la declaració de renda, etc.

Seu electrònica de Feinactiva

Seu electrònica de la Seguridad Social

Ajuntament de Barcelona, seu electrònica

  • Els ajuntaments de diferents ciutats també ofereixen diferents serveis, molts d'ells sota el concepte de "la carpeta ciutadana" que constitueix un espai virtual on cada persona pot consultar les diferents tramitacions que ha realitzat anteriorment o que està cursant a l'actualitat. L'Ajuntament de Barcelona és un bon exemple d'aquesta pràctica.

Als següents vídeos ens podrem fer una idea més amplia i concreta.

Aplicació per a telèfons intel·ligents

Una novetat molt interessant ha estat introduïda per l'Ajuntament de Barcelona: L'Ajuntament de Barcelona llança l'aplicació per a telèfons intel·ligents idBCN, que permet als ciutadans relacionar-se amb l'Administració local i dur a terme gestions a través del seu telèfon.

"El sistema idBCN permet a la ciutadania identificar-se remotament de manera segura a través d’una identitat digital que es troba al seu telèfon mòbil. Es basa en un registre d'identitats digitals mòbils que permet associar un número de telèfon mòbil a cada ciutadà que vulgui disposar d’aquesta nova modalitat d’acreditació digital.

Qualsevol usuari que disposi d’un smartphone connectat a Internet (amb línia de dades o a través de Wi-Fi) podrà sol·licitar i utilitzar la seva identitat digital idBCN a través d’una aplicació."