Comprar productes

Un altre dels grans avantatges que ofereix la xarxa és que ens pot donar una multiplicitat de serveis. A través d'Internet tenim la possibilitat d'adquirir productes de tota mena i sense desplaçar-nos del nostre domicili!

Així, s'obre un ventall molt important d'oportunitats, que estan vinculades al que actualment s'anomena e-comerç o comerç electrònic.

A través d'Internet podem:

 • Comprar productes de primera necessitat.
 • Adquirir productes d'oci: entrades per al cinema, teatre, viatges arreu del món, etc.
 • Adquirir llibres, revistes, premsa, música, vídeos, etc.
 • Aconseguir productes tecnològics (programari, maquinari, etc.)
 • Comprar mobiliari, roba, complements.
 • I moltes coses més… no hi ha límits!

Quan parlem de fer compres per Internet, hem de tenir present que hi ha diferents tipus de comerç electrònic:

 1. El que ofereix productes únicament a través d'Internet.
 2. El comerç que, tot i tenir punts de venda presencials, ofereix també els seus serveis en línia.
 3. El comerç mixt, que ofereix els seus productes a través d'estratègies de diferent tipologia, tot fent servir les TIC (trucades telefòniques, correus electrònics, botigues virtuals, etc.)

Com fer compres de productes per Internet?

Comprar per Internet presenta alguns avantatges:

 • Evitem desplaçaments innecessaris.
 • Podem contrastar l'oferta de forma molt senzilla: comparar productes, comparar preus, comparar proveïdors.
 • Podem accedir a informació complementària que ens garanteixi la qualitat del producte (podem cercar-la nosaltres mateixos per Internet: en les pàgines web del fabricant, en fòrums de consumidors, en d'altres espais web)
 • Podem aprofitar avantatges de preus quan es tracti de productes que s'han de consumir abans d'un determinat moment (com, per exemple, unes entrades pel teatre, que podem trobar a un cost més baix si resten poques hores abans de començar-lo).
 • Podem estalviar les despeses de transport quan es tracti de productes que ens poden arribar a través d'aplicacions web (per exemple, en el cas dels llibres digitals).

No obstant això, també hi ha alguns inconvenients:

Cal tenir en compte que a través d'Internet estem comprant productes a companyies que poden estar ubicades en qualsevol lloc del món. La legislació i els drets aplicables a aquesta transacció pot no coincidir amb la nostra. No obstant això, d'acord amb les nostres lleis estatals, i si no s'especifica el contrari, és aplicable la nostra normativa i la nostra jurisdicció (més concretament, la del lloc físic on es situa el comprador).

Com a mesura complementària, podem contactar amb el venedor (amb l'empresa) per demanar més informació al voltant d'un producte concret o de les característiques de la relació comercial que establirem.

L'oferta dels productes

En entrar a un espai virtual on s'ofereixen productes, tindrem (en la gran majoria de les ocasions) la possibilitat de navegar pel catàleg dels seus productes. Sovint es presenten per tipologies i és habitual trobar un cercador per afinar la nostra cerca.

Podrem observar les característiques de cada producte, a partir de les descripcions que el proveïdor ens facilitarà a tal efecte. Hem de parar atenció ja que visualitzar els productes a través de descripcions i imatges no és el mateix que tenir-los a les mans.

Crear un compte per al consum habitual

El més habitual és, un cop escollida la nostra "botiga virtual", crear un compte d'usuari (tot i que no sempre és imprescindible, resulta de gran utilitat quan ens convertim en consumidors habituals). En aquest cas, haurem de facilitar un seguit d'informació personal que, bàsicament, ajudarà al comerç a identificar-nos com a clients (nom, cognoms, identificació, domicili, telèfon, correu electrònic, etc.).

Seleccionar els productes i la cistella de la compra

Podrem seleccionar els productes un per un i és habitual haver de marcar el número d'unitats (sobre tot el cas de productes de consum de primera necessitat).

Totes les nostres eleccions s'aniran acumulant en una secció, de manera que, abans de realitzar el pagament, podrem comprovar si estem satisfets amb el que hem escollit (i evitar així errors involuntaris).

Realitzar el pagament

És freqüent que haguem de facilitar informació relativa a la forma de pagament (domiciliació bancària, dades de la targeta de crèdit). Hem de parar atenció a les habituals recomanacions de seguretat (les treballarem en profunditat en el mòdul 6).

Pista: La Generalitat de Catalunya disposa d'un espai web dirigit als joves, on podem ampliar aquesta informació. Guia per a comprar per Internet