Fer gestions a la banca en línia

Una innumerable quantitat d'institucions financeres permeten als seus clients, avui en dia, realitzar gestions a través d'Internet. És el que es coneix com a banca en línia

Per gaudir d'aquest servei, és habitual signar un contracte amb l'entitat financera. És en aquest document on es detallen les condicions del servei (si és gratuït, de pagament, les responsabilitat que se'n deriven, el detall dels serveis que ofereix l'entitat bancària, els drets que tindrà la persona consumidora i responsabilitats que haurà d'exercir, etc.)

Accedir a informació a través de la banca en línia

{{:la_caixa_def.jpg|

Un cop el o la client ha signat el contracte amb l'entitat financera, aquesta li facilita els següents elements:

 • L'adreça web a través de la qual podrà accedir al servei. N'hi d'especials per tal d'accedir al servei a través del telèfon mòbil.
 • El nom d'usuari. Aquesta és una dada imprescindible.
 • La contrasenya. Aquesta contrasenya tindrà determinades característiques, que l'entitat bancaria estableix (el número de dígits, si està formada o no per caràcters alfanumèrics o d'altres tipus, la llargada mínima imprescindible, etc.). És habitual que el/la client pugui modificar-la i personalitzar-la.

Amb aquesta informació, el/la consumidor podrà accedir a determinada informació bancària que, com a mínim, consisteix en:

 • informació sobre els seus comptes (extractes, moviments realitzats, rebuts domicialitats, etc.),
 • informació sobre les seves targetes (crèdit consumit, disponibilitat, operacions realitzades, etc.),
 • accés a d'altres serveis: informació sobre préstecs, hipoteques, dipòsits, inversions, etc.

Realitzar operacions amb la banca en línia

Treballar amb la banca en línia permet, a més d'accedir a la informació sobre les nostres operacions bancàries, realitzar determinades operacions.

Per tal de fer-ho, l'entitat financera ens donarà, en signar el contracte, un segon sistema de protecció, que haurem d'emprar sempre que vulguem realitzar determinades gestions que impliquin un cert risc per a la nostra seguretat (o la de les nostres finances!).

Aquest segon sistema de protecció pot ser una tarja amb determinats codis que haurem d'introduir sempre que la interfície ens ho demani, per exemple.

Així, podrem (citem els usos més habituals):

 • Fer traspassos o transferències.
 • Contractar nous serveis amb l'entitat financera.
 • Realitzar pagaments.
 • Presentar impostos.
 • Recarregar telèfons mòbils.
 • Domiciliar la nòmina,
 • etc.

Tanmateix, estarem en situació de poder:

 • Canviar les dades personals del nostre compte.
 • Configurar alertes personalitzades (avisos via SMS al telèfon mòbil o via correu electrònic)
 • Personalitzar la interfície de la nostra banca en línia: fer més accessibles els serveis que utilitzem més freqüentment.

Us recomanem que visiteu els llocs web de diferents entitats bancàries i cerqueu les demostracions dels seus serveis en línia.