Mediateca digital, premsa digital, llistats de distribució, e-butlletins

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar les possibilitats que pot oferir la creació d'una mediateca digital o repositori (tant amb material propi com aliè), la potencialitat d'una revista digital del centre com a eina de comunicació i formació, la pertinença d'un àlbum web i els llistats de distribució com a eina de comunicació.

Es tracta de veure com aquestes eines poden ser unes bones auxiliars en la tasca diària d'un centre educatiu i la seva no excessiva dificultat d'implementació.

Conceptes

Disposar d'una bona mediateca digital (amb documents, textos, vídeos, dvd's, pàgines web…) és imprescindible per disposar d'un arxiu de recursos que faciliti la tasca educativa i de gestió del centre i per donar una certa estabilitat i seguretat al sistema. No hi ha res pitjor que no trobar un recurs o document que havíem vist o emprat altres vegades o trobar-nos que ja no el trobem a internet. Per tant, hem de disposar d'una bona mediateca i d'un bon sistema de recerca que permeti localitzar-lo ràpidament i efectiva.

Portada d'e-pèrgam

La realització de premsa digital, sigui una revista de centre, un butlletí de l'AMPA o qualsevol altra, és al mateix temps una bona eina de comunicació i d'alfabetització en les TIC. Conèixer algunes eines que poden facilitar la seva realització és fonamental per facilitar la implementació d'aquest recurs, que pot tenir també aplicacions didàctiques.

En principi, una llista de correu és un servei d'Internet mitjançant el qual els missatges de correu que arriben a una determinada direcció són reenviats a tots els components d'una llista. Qualsevol usuari pot voluntàriament inscriure's o esborrar-se de qualsevol de les llistes existents. Generalment, cada llista tracta un tema diferent i els usuaris que tenen alguna cosa a dir sobre una qüestió en particular envien els seus missatges a la llista corresponent. Hi ha milers de llistes distribuïdes per Internet que cobreixen la majoria dels temes imaginables.Les llistes de distribució d'un centre educatiu, segmentades i ben definides, ajuden a fer arribar la informació de forma ràpida i senzilla a qualsevol membre de la comunitat escolar.

Entenem per e-butlletí qualsevol publicació informativa del centre educatiu que es pot publicar al portal però que fonamentalment està destinada a ser tramesa via e-mail a llistes de destinataris definides: pares i mares, professorat, alumnat…

Desenvolupament de la pràctica

Pràctica

Es tracta de valorar les diverses possibilitats que aquestes eines poden oferir en un centre docent i de veure que no és tan complex com pugui semblar crear aquestes eines en un centre.

Les seves possibilitats poden ajudar-nos a treure profit del nostre portal web i de tota la documentació, informació i activitats en diversos formats que el centre va generant i que massa vegades és difícil de trobar, fer servir o de donar a conèixer.

Primer punt a desenvolupar

Vegem primer algunes referències sobre mediateques tot tenint clar que, de fet, Internet pot ser considerat una immensa mediateca però amb el problema que és poc estable: allò que hi trobem una vegada no sempre ho tornarem a trobar, per això és recomanable crear-nos la pròpia mediateca que ens asseguri la disponibilitat permanent d'allò que ens interessi.

El programa Epèrgam del Departament d'Educació pot ser una bona eina per indexar i classificar tot el material de la vostra mediateca.

Mediateca on-line de la Caixa Mediateca on-line de la Caixa (25-X-2004)

Segon punt a desenvolupar

Incorporar l'opció de consulta o edició de premsa digital pot ser una altra manera de reforçar els continguts del nostre portal. Ho podem fer tant incorporant enllaços externs (a Internet, hi ha una munió d'oferta de premsa digital accessible lliurement, però hauríem de valorar quina és pertinent, significativa i adequada per a la nostra comunitat educativa) com incorporant-hi la premsa que fem en el centre: butlletins de l'AMPA, revistes de centre, àlbums d'activitats, noticiaris d'activitats del centre, etc. No és massa complicat i hi ha força eines relativament fàcils d'emprar que ens en facilitaran la tasca.

Algun exemple d'això el podeu veure a:

Portada de la revista de l'IES Bellvitge Revista de l'IES Bellvitge (26-X-2004)

Tercer punt a desenvolupar

En general, hi ha dos tipus de llistes de distribució: les "moderades", on hi ha un coordinador que s'encarrega de llegir els missatges i pot decidir excloure aquells que consideri que no s'adiuen amb el tema de la llista, i les "no moderades", que distribueixen de manera automàtica tots els missatges que se'ls envia sense que ningú els revisi. En totes les llistes de distribució hi intervenen dues adreces:

  • L'adreça de la llista pròpiament dita. Els missatges que arriben a aquesta adreça s'envien a tots els altres subscriptors.
  • L'adreça de control. S'utilitza per donar-se d'alta o de baixa de la llista, consultar quins altres membres hi ha subscrits o demanar ajuda. Acostuma a començar amb el text "majordom" o "listserv", que és el nom dels programes que gestionen les llistes. És convenient apuntar-se aquestes dues adreces en el moment de donar-se d'alta a una llista de correu i no confondre-les.

En el cas d'un centre educatiu hem de tenir en compte la possibilitat de crear llistes de distribució tancades i unidireccionals. És a dir, llistes a les quals només puguin accedir els membres de la pròpia comunitat educativa i fins i tot segmentades: famílies, alumnat, professorat…i en les quals només hi ha un emissor prèviament definit que és qui envia els missatges i que és l'únic que rep les possibles respostes. Concebudes així, sense excloure les altres possibilitats, poden constituir-se en un bon canal de comunicació per fer arribar als membres de la comunitat educativa comunicats, convocatòries, informacions rellevants, etc. És una possibilitat comunicativa bastant senzilla d'implementar, la pertinència de la qual ha de ser valorada per cada centre.

Només a nivell informatiu us incloem alguns exemples de llistes de distribució que poden ajudar-vos a valorar-ne les seves potencialitats:

Podríem parlar d'autèntiques comunitats virtuals a partir de llistes de distribució i altres eines, però seria anar més enllà del nostre objectiu.

Web de les llistes de distribució de RedIris Web llistes de distribució de RedIris (27-X-2004)

Quart punt a desenvolupar

Els e-butlletins poden ser també una altra eina de comunicació a emprar sobretot quan definim clarament els seus destinataris i els continguts; de ben segur, la periodicitat pot ser molt diversa i fluctuant. És també una forma d'assegurar la comunicació amb un tipus de destinatari que empra normalment el correu però que no accedeix tan sovint al nostre portal, i sobretot permet seleccionar de forma clara i selectiva aquella informació bàsica que volem que arribi a un univers determinat de la nostra comunitat educativa o de fora.

Alguns exemples:

Web del Clicnews Portada del Clicnews (27-X-2004)

El Virtual CD pot ser una bona eina per emmagatzemar determinats recursos i tenir-los a disposició de forma ràpida en la xarxa del centre.

El WebCopier, que podeu trobar a Softcatalà, pot ser un bon instrument per descarregar tot el contingut d'una web i evitar-nos problemes si aquella pàgina no es troba o no disposem de connexió.