Oficina virtual

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar les possibilitats del portal web com a mitjà d'accés a una oficina virtual que permeti a tots els membres de la comunitat educativa del centre fer tot un seguit de gestions mitjançant la xarxa de l'escola o institut.

Facilitar la realització de gestions i consultes via telemàtica pot ser una forma més de donar un millor servei als nostres usuaris i usuàries.

Conceptes

La possibilitat de fer una sèrie de tràmits i consultes mitjançant la xarxa és una manera no tan sols de donar un millor servei sinó també d'apropar l'escola a les famílies. Cada vegada més, l'administració haurà de facilitar l'accés a una sèrie de gestions on-line i l'escola també haurà de procurar oferir aquest servei.

Els serveis que pot oferir un portal de centre són gairebé il·limitats, tan sols cal anar a alguns portals comercials com els de la Caixa, Terra, la FNAC, etc. per veure-ho.

Amb tot, en el cas d'una escola podríem citar:

 1. La petició de certificacions al centre.
 2. La consulta d'avaluacions i comentaris de tutoria o control d'assistència dels fills/es.
 3. La petició o establiment d'entrevistes amb els tutors/es o membres de l'equip directiu.
 4. Les consultes via telemàtica.
 5. L'obtenció de formularis per a la preinscripció, el pagament de l'AMPA, el pagament d'activitats extraescolars, el menjador, justificació de faltes d'assistència, etc.
 6. La consulta dels fons de la mediateca escolar.
 7. L'accés a l'agenda d'activitats del centre…

El concepte d'oficina virtual no és res més que una forma d'expressar aquestes possibilitats de fer tot un seguit de gestions de forma telemàtica i, per tant, més còmoda per als usuaris/es, tot ajudant també el centre a tenir més regulades i controlades les seves activitats administratives.

Desenvolupament de la pràctica

Pràctica

Oferir la possibilitat de fer tot un seguit de gestions de forma telemàtica suposa tenir clares uns sèrie de qüestions:

 1. La voluntat de facilitar als usuaris/usuàries una sèrie de serveis que milloren la nostra relació amb ells/es fent servir les tecnologies de la informació i la comunicació com una eina fonamental.
 2. Tenir la capacitat tècnica per poder oferir aquests serveis.
 3. Comptar amb el personal i infraestructura suficient per atendre correctament aquests serveis.

En el fons, també té a veure amb el grau de transparència amb què gestionem el nostre centre educatiu i amb l'assumpció de la voluntat de servei als nostres usuaris/usuàries, la qual cosa vol dir que la implantació d'aquests serveis suposa també tenir clara la nostra filosofia de centre i la implantació d'uns controls de qualitat mínims que permetin donar un servei prou eficient. No tenir en compte això i limitar-se a implantar uns serveis sense aquests plantejaments previs pot provocar que siguin més una font de problemes que un avenç.

Primer punt a desenvolupar

Podem veure una bona colla de portals que ofereixen funcions d'això que anomenem oficina virtual. Per centrar-nos només en els institucionals, podríem visitar els següents:

En aquests portals podem, entre d'altres coses, posar una denúncia a la policia, pagar l'impost de la renda, demanar còpia de les dades de la nostra vida laboral, programar una visita al nostre centre d'atenció primària… 
Portal de l'Oficina de denúncies dels Mossos Portal de l'oficina virtual de denúncies dels Mossos d'Esquadra (24-X-2004)

Segon punt a desenvolupar

Avui és possible fer gairebé qualsevol gestió a Internet: comprar, vendre, fer transaccions econòmiques, associar-se, donar-se d'alta o baixa a qualsevol tipus de servei, etc., i cada vegada més aquestes possibilitats també s'incorporen d'una manera o altra al món educatiu.

Portal de la Biblioteca virtual J.Ll. Vives Portal de la Biblioteca virtual J.Ll. Vives (24-X-2004)

Tercer punt a desenvolupar

També en el nostre àmbit, els CEIP i els IES, hem après a emprar les TIC per fer diversos tipus de gestions:

 1. Demanar una cita amb el tutor/a del nostre fill/a. Cita tutoria IES La Bisbal.
 2. Consultar notes de les proves d'accés als Cicles Formatius. Consulta notes IES_SEP La Caparrella.
 3. El llistat de serveis i preus del centre. Serveis del CEIP Les Glòries Catalanes.
 4. Fòrum, xat i borsa de treball. IES Escola Municipal de Treball.
 5. Servei de webmail i xarxa interna. Escola del Treball.
 6. Butlletins informatius. CEIP Renaixença.
 7. Wireless. IES Calamot.
 8. Llistes de distribució. Escola Súnion.
 9. Calendari de sortides i colònies. CEIP Molí de vent.
 10. Formularis de sol·licitud d'informació. EFA Quintanes.
 11. Preinscripció. Escola de Sobreestants.
 12. Impressos per justificar faltes d'assistència, presentar instàncies o demanar títols. Secretaria IES Manolo Hugué.
 13. Materials curriculars en línia. IES La Mallola.

Moltes webs ofereixen informació d'horaris, menús del menjador, transports, llistats de llibres de text, reunions amb les famílies, personal del centre, agenda, webs d'alumnat i professorat, àlbums de fotos, visites virtuals, etc. Com veieu, les possibilitats són gairebé infinites.

Portal de l'IES Jaume Huguet Portal de l'IES Jaume Huguet (24-X-2004)

Informe sobre els serveis en línia de la Generalitat de Catalunya (2003): per ampliar la informació sobre l'abast d'aquests serveis en l'administració pública catalana.

El Govern de la Generalitat i Localret estan treballant en la implantació de la signatura electrònica que ha de permetre ampliar la possibilitat de fer gestions telemàtiques amb l'administració: http://www.idcat.net/.