Les TIC i la comunicació externa del centre docent II

Objectius

En aquest mòdul es tracta de continuar veient les possibilitats que les TIC ofereixen com a eina de comunicació externa del centre docent i com a generadores d'una nova cultura comunicativa i de relació amb la comunitat educativa del centre i l'entorn.

 • Valorar les necessitats de comunicació externa d'un centre docent i les possibilitats que, al respecte,ofereixen les TIC.
 • Conèixer les possibilitats del portal web com a eina de comunicació externa d'un centre educatiu.
 • Dissenyar l'estructura del portal web del centre on es treballa, valorant-ne la seva accessibilitat i seguretat.
 • Comprendre les dificultats i virtualitats de la creació i manteniment d'un portal web.
 • Analitzar les possibilitats d'accés i serveis que ofereix un portal per a un centre docent.
 • Valorar la possibilitat d'emprar els mitjans audiovisuals i la telefonia mòbil com a eines de comunicació i informació d'un centre docent.
 • Veure el portal web com a possible centre de recursos i centre de distribució de comunicacions i informacions.

Continguts

 • Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit).
 • Oficina virtual.
 • Actualització i manteniment del portal web. Accessibilitat.
 • Mitjans audiovisuals, recursos i eines.
 • Mediateca digital, premsa digital, llistats de distribució, e-butlletins.