Mitjans audiovisuals, recursos i eines

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure les possibilitats d'integració d'aquests mitjans: ràdio, televisió i telefonia mòbil en el servidor web del centre i valorar les possibilitats comunicatives i formatives que poden oferir.

Es tracta de fer del centre educatiu un autèntic gestor multimèdia que incorpori les seves possibilitats a la gestió, la comunicació i les activitats d'ensenyament i aprenentage.

Conceptes

El cablatge dels centres i l'accés a línies d'alta velocitat han de permetre incorporar al portal del centre la possibilitat d'emprar sistemes com la videoconferència, canals de ràdio i televisió, serveis de dvd didàctics i educatius i treure profit de l'extensió gairebé universal del servei de telefonia mòbil i el seu servei de SMS.

Aquestes noves possibilitats presenten dues possibilitats importants: el seu ús com a mitjans de comunicació amb la comunitat escolar i també l'alfabetització tecnològica i com a usuaris/àries del personal de l'escola i l'alumnat.

La videoconferència pot obrir noves opcions com l'accés a videoconferències acadèmiques, el contacte amb altres centres educatius del propi entorn o més allunyats, o la comunicació amb les famílies, etc. La ràdio i la televisió digitals poden convertir-se en uns bons canals d'accés a la informació i també en una bona eina de producció de comunicació de l'escola. Un bon servei d'accés per intranet a dvd's pot ajudar a millorar les classes i tenir a l'abast, al mateix temps, un material en diversos espais del centre. El servei d' SMS dels mòbils ens pot servir per enviar comunicacions urgents a les famílies o fins i tot les faltes d'assistència dels seus fills/es.

Explorar una mica totes aquestes possibilitats i valorar la capacitat o pertinència de la seva incorporació al nostre centre és almenys una tasca que no es pot defugir.

Portal d'XTEC-Àudiovisuals Portal d'XTEC-Àudiovisuals (1-XI-2004)

Desenvolupament de la pràctica

Pràctica

Veurem, ni que sigui molt superficialment, les possibilitats que poden oferir aquestes eines en la configuració del nostre portal i sobretot en les tasques formatives del centre educatiu.

Només en veurem algunes possibilitats, ja que no és aquí el lloc d'intentar ser exhaustius ni el moment d'entrar en la seva configuració detallada.

Primer punt a desenvolupar

La videoconferència és un sistema de comunicació que permet mantenir reunions col·lectives entre diverses persones que es troben en llocs allunyats. Aquesta comunicació es realitza en temps real, via telefònica, i es transmeten tant la imatge com el so, en ambdós sentits. Els participants es veuen i es parlen com si fossin a la mateixa sala, al mateix temps que es poden intercanviar dades, fax, informació gràfica i documental, vídeo, diapositives, etc. El cablatge dels centres i disposar de connexions amb bones prestacions pot facilitar-ne el seu ús.

La videoconferència pot ser punt a punt, quan es fa entre dos llocs, o multipunt, quan persones que es troben en tres o més llocs poden conversar fent una auténtica reunió virtual. En el primer cas, cada punt disposa d'una consola que controla las diferents funcions, com el moviment de la càmara, el focus, el so, etc., i cadascú observa l'altre mitjançant els seus respectius monitors. A la videoconferència multipunt no és possible aconseguir l'anomenada "presència contínua", és a dir, tots els usuaris/àries no es poden veure simultàneament entre ells.

Ja comptem amb algunes experiències, com les de l'IES Emperador Carles (pel que fa a altres centres, com el CEIP Pegaso i els IES Pricep de Viana, Vall d'Hebron, Príncep de Girona, en podeu veure un resum de 12 minuts a: http://www.xtec.net/presentacions/oct04/ fent clic a megaconference Real), el CEIP Sant Miquel o la dels CEIP Drassanes i CEIP Renaixença . El Departament d'Educació ha posat a l'abast una distribució del Linuxtec-Videoconf 1.0, i a la revista del SEMPERSE han sortit unes instruccions bàsiques per muntar una videoconferència.

Videoconferència a l'IES Vall d'Hebron Videoconferencia a l'IES Vall d'Hebron (31-X-2004)

Una bona font de recursos educatius multimèdia pot ser el nou servei "a la carta" de Televisió de Catalunya.

tv3 a la carta

Segon punt a desenvolupar

A xtec-ràdio podeu trobar totes les instruccions i material necessari per fer ràdio a l'escola.

Web d'XTEC ràdio Web d'XTEC ràdio (31-X-2004)

A l'eduràdio també trobareu alguns exemples de programes fets per escolars.

Un bon exemple de treball amb la ràdio escolar el podeu veure al CEIP Sant Domènec de la Ràpita:

Web de ràdio Ràpia Web de Ràdio Ràpia (31-X-2004)

Tercer punt a desenvolupar

Podeu trobar un exemple d'utilització de la televisió al Canaledu365, on també hi ha exemples de produccions dels centres escolars. Un exemple podria ser el del CEIP Gassó i Vidal.

Portal del canaledu365 Portal del canaledu365 (1-XI-2004)

Quart punt a desenvolupar

El vídeo, el dvd i la fotografia digital també poden formar part del treball escolar i, per tant, del nostre portal. Els premis de vídeo i fotografia escolar que el Departament d'Educació convoca cada curs ens poden donar una idea de les seves possibilitats. Els darrers premis de vídeo escolar els podeu trobar a http://www.xtec.net/audiovisuals/premis2005/video/, i els de fotografia a http://www.xtec.net/audiovisuals/premis2004/fotografia/.

Alguns exemples d'utilització del vídeo a l'Escola els trobem a CEIP Pegaso o al CEIP Drassanes

Web vídeo Drassanes Web vídeo Drassanes (1-XI-2004)

Alguns centres incorporen la possibilitat de comunicar a les famílies les faltes d'assistència mitjançant un missatge SMS al seu telèfon mòbil (l'IES Carles Vallbona, per exemple). És una altra via a explorar juntament amb la possibilitat d'accés al nostre portal mitjançant els telèfons mòbils d'última generació.

Si aneu a http://www.xtec.cat/audiovisuals/ trobareu les competències bàsiques d'educació audiovisual i propostes de seqüenciació i aplicació a l'aula fent clic a la pestanya de currículum.

Podeu trobar cursos específics de l'oferta formativa de la SGTI, tant pel que fa als cursos telemàtics com als de la formació en centre, a: http://www.xtec.cat/formaciotic/

Per a l'anàlisi i les aplicacions educatives dels mitjans àudiovisuals, podeu anar a Aulamèdia|Portal d'Aulamèdia
Portal d'aulamèdia (1-XI-2004)