Accés obert i tancat (espai públic-espai restringit)

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure les possibilitats que ofereix el portal web del centre com a extranet que permeti a la comunitat educativa d'una escola o institut accedir a informació, gestions i material curricular.

Es tracta també de valorar a què volem donar accés, a qui i com. Dit d'una altra manera,quina transparència donem al nostre portal web i quins protocols de seguretat hi aplicarem de cara al seu accés com a extranet.

Conceptes

Establir quines parts del nostre portal web seran accessibles a qualsevol persona que navegui per la xarxa, i quines només seran accessibles a uns usuaris o usuàries determinats de la comunitat educativa és una de les tasques fonamentals per tal de garantir la seguretat de les dades i el correcte ús, per part de cadascú, dels recursos i informacions que hi tingui penjats el centre educatiu.

La idea fonamental d'internet és la de comunitat i, per tant, la de compartir informació, coneixements, etc., però això no vol dir que no hi hagi una sèrie de limitacions que cal plantejar-nos, tant per allò que fa referència a la privacitat de les dades com a la propietat intel·lectual. En el cas d'un centre educatiu cal deixar clar que tot allò que fa referència a dades personals i acadèmiques ha de tenir uns protocols de seguretat molt elevats. En canvi, podem ser menys estrictes en d'altres aspectes: hi pot haver molta informació que tot i estar dirigida fonamentalment als diversos sectors de la nostra comunitat educativa poden estar oberts a altres sectors o fins i tot a qualsevol persona que accedeixi al nostre portal. Establir clarament i raonada aquests diversos nivells d'accés és precisament una de les tasques prèvies a l'hora de penjar qualsevol tipus d'informació o material al nostre portal.

També és important analitzar la possibilitat de fer del nostre portal una plataforma inicial d'accés a Internet mitjançant la tria d'enllaços externs, cercadors, recursos, etc., i en l'àmbit purament educatiu l'establiment de xarxes amb altres centres i la creació o ús d'entorns de treball col·laboratiu i d'ensenyament no presencial mitjançant materials curriculars propis o aliens.

Desenvolupament de la pràctica

Pràctica

Molts centres educatius del nostre país ja han implantat intranets corporatives amb diverses possibilitats que són accessibles com a extranets disposant dels corresponents codis d'usuari o usuària i contrasenya. Al marge de diverses informacions i utilitats, de les quals ja hem parlat en d'altres pràctiques d'aquest mòdul, cada vegada més s'implanten mòduls curriculars d'ensenyament no presencial o a distància que permeten el seu alumnat fer o completar algunes activitats lectives emprant el portal del centre des de qualsevol lloc amb accés a la xarxa.

Tot i que no és aquí el lloc de plantejar-nos els avantatges i inconvenients de l'ensenyament presencial o telemàtic, sí que cal dir que no és incompatible un tipus d'ensenyament presencial com el que es planteja a les nostres escoles i instituts amb l'ús d'eines o aplicacions telemàtiques que complementin o reforcin l'ensenyament presencial.

Primer punt a desenvolupar

Un primer tema a considerar a l'hora de plantejar-nos com i què fem accessible, o no, en el portal d'un centre educatiu és el respecte a la normativa existent en allò que fa referència al tractament de dades i a la seva difusió. Seria molt llarg i feixuc per als plantejaments d'aquest curs entrar en el detall d'aquesta normativa, però sí que hem de plantejar-nos almenys que moltes vegades treballem amb dades de caràcter personal que tenen una protecció màxima per part de la legislació vigent i que, per tant, hem de ser curosos amb el tractament que en fem, amb la seguretat, amb les finalitats i amb la difusió i l'accés.

Alhora, el dret d'accés a les dades i la possibilitat de rectificació i anul·lació són drets que no podem obviar, com tampoc el fet de demanar el permís corresponent quan així pertoqui. Sense voler desincentivar la realització de cap projecte per al nostre portal no podem per menys que deixar constància d'aquestes obligacions legals. Podeu trobar-ne la relació completa, i fins i tot un correu de consulta de dubtes, a aquesta pàgina de la Universitat de Barcelona:

Normativa sobre les tecnologies de la informació i la comunicació,

o anant al portal de l'Agència Catalana de Protecció de Dades:

Portal de l'Agència Catalana de Protecció de Dades

Portal de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (31-X-2004)

Feu una intervenció al fòrum sobre la necessitat de tenir en compte aquestes normes i fins a quin punt us sembla que ho han fet els portals dels centres educatius

Segon punt a desenvolupar

Parlar de la societat xarxa, tema referit en un altre mòdul, i en el cas nostre de comunitats d'aprenentatge o comunitats virtuals, ens introdueix en un altre nivell de les possibilitats del portal del centre educatiu.

Sense entrar en la multiplicitat de possibilitats que ofereix, sí que hem de dir que les TIC no tan sols permeten convertir, en una comunitat d'aprenentatge, a un grup concret d'alumnes o professors/es sinó que tota l'escola formi una comunitat d'aprenentage relacionada en xarxa amb altres escoles.

Alguns exemples de comunitats d'aprenentage ens ajudaran a comprendre el concepte i a plantejar-nos les nostres possibilitats com a centre:

Portal de l'IEARN Portal de l'iEARN(30-X-2004) Quines d'aquestes xarxes ja coneixíeu i quines us han semblat més interessants? Feu, al respecte, una intervenció al fòrum.

Tercer punt a desenvolupar

Molts centres han creat materials educatius i curriculars disponibles a la xarxa, de forma oberta o tancada, mitjançant el seu portal. En moltes de les pàgines que ja hem visitat n'hi podem haver vist alguns. Tot seguit us n'oferim exemples: