Fase 3. Bloc 1. Objectius competencials
Durada orientativa del bloc: 6 hores

Objectius

  • Analitzar una pràctica docent pròpia a fi de descobrir cap a on s’acosta el nostre model didàctic a partir dels objectius d’una unitat o seqüència didàctica.
  • Diferenciar les característiques dels objectius que desenvolupen continguts i els objectius que desenvolupen competències, per tal de descobrir en quin punt ens trobem respecte a cadascuna d’elles.
  • Aprendre a formular objectius competencials per tal d’enriquir les nostres programacions.
  • Apropiar-se del concepte de professor mediador/facilitador, que proporciona als alumnes el bastiment necessari per avançar en el seu procés d’aprenentatge.Activitats

  • Activitat 1: Com són els objectius de les nostres unitats didàctiques o seqüències didàctiques?
  • Activitat 2: On em situo? Planifico els objectius de les meves Unitats o Seqüències Didàctiques per continguts o per competències?
  • Activitat 3: Ja tinc clar on vull quin model didàctic vull fer servir amb els meus alumnes. I ara?