Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 32 hores (20h de construcció i 10 hores d'experimentació)Objectius

  • Contrastar les característiques dels objectius competencials i aprendre a formular objectius competencials.
  • Dissenyar una seqüencia didàctica competencial, experimentar-la i avaluar-la.
  • Proposar famílies de seqüències.Blocs

  • Bloc 1: Objectius competencials
  • Bloc 2: Seqüències didàctiques competencials
  • Bloc 3: Família de seqüències competencials