Anàlisi matemàtica i pinzellades d'altres temes: aproximació a la calculadora de probabilitats i inequacions

Objectius

 • Presentar els recursos del GeoGebra per treballar l'anàlisi matemàtica.
 • Elaborar activitats didàctiques per a la introducció del concepte de derivada d'una funció en un punt i per a la visualització de la funció derivada.
 • Conèixer els potents recursos de càlcul que incorpora el GeoGebra per a l'estudi analític d'una funció (màxims, mínims, punts d'inflexió, etc.).
 • L'inspecció de funcions i un suport per a l'estudi local de funcions
 • A partir del comandament que ens permet dibuixar rectangles superiors i inferiors, introduir la idea d'integral definida (integral de Riemann).
 • Calcular integrals definides i àrees entre corbes i saber que el GeoGebra també incorpora mètodes numèrics en aquest aspecte.
 • Treballar amb inequacions.
 • Fer una pinzellada d'altres temes:
  • De la incorporació del CAS, i que s'hi aprofundirà al vuitè mòdul.
  • De l'estadística, amb una visió de la distribució normal que es completarà en el mòdul 7, juntament amb altres temes d'estadística i probabilitat.
  • De la programació lineal, amb una activitat didàctica de visualització.

Continguts