Presentació

En aquest darrer bloc, tanquem l’itinerari recollint la documentació, prenent decisions de com aquesta es reflecteix en els documents interns de centre i prenem decisions de millora i continuïtat. Decisions de futur!

Objectius:

  • Recopilar, reflexionar i incorporar la documentació creada en les fases anteriors per incorporar-la a la documentació de centre.
  • Avaluar l’assoliment dels objectius triats al bloc 1.
  • Realitzar propostes de futur.

Temes