Activitat 2. Quines són les pròpies expectatives sobre el curs?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

 • Fer aflorar les expectatives a títol personal i el propi punt de partida respecte als objectius del curs.
 • Relacionar les pròpies expectatives amb les necessitats col·lectives.
 • Compartir el punt de partida del centre respecte a l'objectiu del curs.


 Descripció
Com ja heu llegit a la introducció, aquest curs té uns objectius generals, per a tothom, però de ben segur que cadascun de vosaltres, quan s’ha inscrit, ha pensat que podria adquirir nous coneixements, trobar eines o estratègies innovadores per a la seva aula, compartir inquietuds amb altres companys i companyes, etc. Així doncs, abans de començar amb els mòduls que desenvolupen el curs, us proposem que visiteu i llegiu la pàgina de presentació de cada mòdul, especialment els exercicis/tasques que s’espera que feu, i us plantegeu què us pot ser personalment més útil i quin mòdul us pot ser més interessant.
Orientacions de treball


Individual 1. En aquest apartat us demanem que reflexioneu sobre els interrogants següents, des de la vostra pràctica docent:

 • He sentit a parlar abans d’avaluació formativa i en tinc una idea bàsica?
 • Considero que aplico alguna estratègia d'avaluació formativa en la meva pràctica habitual?
 • Quins avantatges penso que m’aportaria aplicar dinàmiques i eines d'avaluació formativa a la meva pràctica diària?
 • Crec que els alumnes aprendrien més i millor?
 • Què considero que cal fer en el meu centre per afavorir-ne l’ús?Anoteu les vostres reflexions per poder fer-ne ús per a l'exercici i guardeu les notes, perquè en acabar el curs podreu revisar aquestes intencions per veure si s’han complert les expectatives i analitzar els perquès.


Individual 2. En aquest apartat us demanem que reflexioneu sobre els interrogants següents:

 • S’ha tractat aquest tema al centre abans?
 • Hi ha una preocupació generalitzada al centre sobre el tema?
 • Es fan activitats en el centre que vagin en la línia de l'avaluació formativa?
 • Existeixen prou espais dins el centre per tractar aquest tema i per afavorir la introducció de pràctiques d’avaluació formativa dins la cultura de centre?Anoteu les vostres reflexions per poder fer-ne ús per a l'exercici i guardeu-ne les notes, perquè en acabar el curs podreu revisar aquestes intencions per veure si s’han complert les expectatives i analitzar els perquès.
Materials