Fase 1: Fase inicial. Quines idees tenim sobre l'avaluació?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Compartir les idees prèvies sobre avaluació (personalment i del centre).
  • Contrastar el punt de partida personal i de centre amb els objectius del curs.
  • Elaborar el document de punt de partida.Activitats

  • Activitat 1: Quines són les nostres idees prèvies sobre l'avaluació?
  • Activitat 2: Quines són les nostres expectatives sobre el curs?
  • Activitat 3: Elaboració del document "Punt de partida".