Activitat 3. Elaboració del document "Punt de partida".

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Recollir i reflexionar entorn de les idees sorgides i recollides durant la fase 1.


 Descripció


  • Us proposem recollir en un document les idees i reflexions treballades al llarg de la fase 1.
Orientacions de treball


1. Amb les aportacions de tots i partint de l'activitat anterior, es generarà el primer document de la carpeta de formació, que constitueix el punt de partida del treball de les fases següents de l’itinerari. Conté els següents punts:

  • Tres idees sobre què és l'avaluació per aprendre des del vostre punt de vista.
  • En quins aspectes de l'avaluació per aprendre us voldríeu centrar.
  • Què feu i què us falta per fer al centre.
  • Tres expectatives sobre el curs.

Materials


Document per a la carpeta de formació