La biblioteca dels centres educatius del segle XXI


Tal com explicita el Manifest de la biblioteca escolar de la UNESCO (1999), en el context de l’ensenyament i de l’aprenentatge per a tothom, la biblioteca escolar “proporciona informació i idees que són fonamentals per tal de reeixir en la societat contemporània, basada en la informació i el coneixement. La biblioteca escolar dota els estudiants d’eines que els permetran d’aprendre al llarg de tota la vida i desenvolupar la imaginació, fent possible així que esdevinguin ciutadans responsables".

A les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya (2013) es concreta la missió de la biblioteca escolar:

La missió de la biblioteca escolar és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació tot afavorint els processos d’aprenentatge autònom i la creació del coneixement.

Aquest mòdul defineix la biblioteca escolar com a eina de suport del Currículum, dins del marc del projecte educatiu de centre i com a impulsora del Pla de Lectura; presenta les normatives, les directrius i els programes de referència que la sustenten.

Objectius

 • Conèixer les directrius relacionades amb la biblioteca escolar.
 • Analitzar la presència de la biblioteca escolar en els nous currículums educatius i concretar com la biblioteca escolar pot donar-hi suport.
 • Reflexionar sobre les funcions de la biblioteca escolar actual.

Continguts

 • Directrius i manifestos.
 • Biblioteca escolar en els currículums educatius.
 • La biblioteca com a recurs educatiu per al centre.
 • La biblioteca com a recurs per a la inclusió.
 • Les funcions de la biblioteca escolar.

Índex

 • Tema 1: Directrius i manifestos sobre BE, Llei d’educació de Catalunya i Programa biblioteca escolar Puntedu.
 • Tema 2: Biblioteca escolar i currículum.
 • Tema 3: Biblioteca escolar, Projecte educatiu i Pla de lectura de centre.
 • Tema 4: La biblioteca com a recurs per a la inclusió.