Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Posar en comú les valoracions de l'experimentació per determinar-ne els punts forts i els aspectes a millorar.
  • Acordar els aspectes que podrien estendre's a altres nivells i contextos i consolidar com a part de la cultura de centre.Activitats

  • Activitat 1: Valorem l'experimentació conjuntament.
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà, individualment i col·lectivament.