Activitat 1. Valorem l'experimentació conjuntament.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Posar en comú els resultats de les valoracions de les experiències realitzades.
  • Avaluar els resultats de la posada en pràctica de les dinàmiques i instruments d'avaluació formativa col·lectivament.


 Descripció
La finalitat de la posada en comú és fer aflorar les diferents experiències, els punts en comú i les divergències i reflexionar sobre els perquès. Cada docent o grup de docents haurà de mostrar a grans trets els resultats de la seva experiència als altres.
Orientacions de treball


1. Mostreu als altres el procés d'implementació dels instruments, aportant documentació escrita i/o audiovisual, així com també, en la mesura que sigui possible, la veu dels aprenents. Podeu seguir el següent guió:

  • en quina etapa, nivell, àrea o matèria heu decidit realitzar la pràctica? en quina unitat didàctica, tema o projecte?
  • amb quins objectius i dinàmiques?
  • com valoreu el resultat com a docents?
  • els alumnes com ho han valorat?


2. Poseu en comú les experiències, tot reflexionant sobre els diferents processos i resultats. Escriviu almenys tres elements coincidents i tres divergents d'aquesta valoració col·lectiva en el full de treball.


Materials