Fem geometria. Aleatorietat, llistes i seqüències. Punts notables en un triangle i corbes implícites.

Objectius

  • Donar a entendre que el GeoGebra, amb els recursos que ja coneixem, permet treballar a fons situacions diverses de geometria.
  • Utilitzar eines i comandaments de GeoGebra per fer construccions, obtenir elements i mostrar propietats de les còniques.
  • Resoldre problemes de tangències i altres problemes de geometria.
  • Conèixer l'existència en el GeoGebra d'un generador de nombres aleatoris i emprar-la per dissenyar activitats individualitzades, diferents per a cada usuari.
  • Estudiar l'eina de dibuix Lloc Geomètric i concretar-la en exemples diversos, entre els quals les còniques.
  • Presentar el treball amb llistes i seqüències com un recurs avançat per obtenir un millor rendiment del GeoGebra.
  • Utilitzar comandaments per a punts notables del triangle i corbes implícites.

Continguts