Mòdul 1: Els drets humansConèixer les normes jurídiques nacionals i internacionals de garantia dels drets humans i de les llibertats fonamentals i entendre el funcionament dels sistemes de protecció d’aquests drets és imprescindible per poder-ho transmetre de forma comprensible a l’alumnat.

Cal parlar de valors i de drets a l’hora de reflexionar sobre les conductes de les persones en el conjunt d’una societat, ja sigui nacional o internacional. Són valors i drets que han de ser compartits per tothom sense oblidar el respecte per aquelles particularitats en drets humans que no vagin en contra dels principis universals. Per tant, és indispensable saber identificar aquests valors i drets universals per evitar caure en una visió simplista i uniforme en matèria de drets humans i llibertats fonamentals que no tingui en compte les diversitats existents en les nostres societats.

És cert que s’han aconseguit grans fites en matèria de drets humans, però en el segle XXI encara tenim reptes pendents.

(Right) Yaprak, 10, and a classmate examine a globe at their school in the
village of Karaali in Ankara Province. Today is the last day of school and
Yaprak is wearing a red velvet dress to celebrate. The 'child-friendly' school
offers a free education to local pupils (all the girls of the village are
enrolled), as well as boarders, many of whom are orphans or otherwise at risk.
Child-friendly schools promote free, compulsory education for all children in a
safe, clean learning environment that respects diversity and the rights of the
child. Yaprak's father works for a local landowner in exchange for a house and a
small stipend. [#2 IN SEQUENCE OF EIGHT]

In 2005 in Turkey, action for children has resulted in impressive drops in
under-five and infant-mortality rates and, since 2000, a doubling of the number
of women who breastfeed exclusively. A girls' education campaign has helped send
an additional 75,000 girls and 53,000 boys to primary school, demonstrating that
programmes for girls benefit all children. Yet despite these strong gains, over
800,000 girls of primary-school age are still not in school. In the poorer
eastern and southern regions, more than 50 per cent of girls aged six to 14 do
not attend school. In addition, the country's improved economic performance has
not filtered down to the poorest, especially ethnic minorities of Kurdish or
Roma descent. The number of working children, including unpaid family farm
workers and migrant workers, remains high, while there is a visible increase in
the number of children living and working on the streets. UNICEF supports a
range of programmes responding to the effect of poverty on children, in the
areas of health, nutrition and education, and advocates for child rights,... ©UNICEF/NYHQ2005-1156/LeMoyne
Objectius d’aprenentatge


  • Conèixer les normes jurídiques nacionals i internacionals de garantia dels drets humans i comprendre el funcionament dels sistemes de garantia.
  • Saber «deconstruir» mites que existeixen al voltant dels drets humans amb l’objectiu d’explicar més bé determinades realitats.
  • Identificar els reptes en matèria de drets humans i de llibertats fonamentals que ha d’afrontar la societat a escala nacional i internacional en el segle XXI.

Índex del mòdul


Activitat inicial

Abans de començar, et proposem que reflexionis sobre els drets humans que coneixes i intentis definir-los en poques paraules. Elabora una llista, separant en dues columnes els que no tens cap dubte que es garanteixen en el teu territori i els que penses que es violen de forma sistemàtica.

Un cop elaborada, visiona el vídeo següent La Declaració Universal de Drets Humans i contrasta la teva llista de drets amb els que s'esmenten en el vídeo.

Els has tingut en compte tots? Quins són els que has tingut presents i quins no? Al llarg de la unitat didàctica hi anirem aprofundint. En coneixerem els orígens, les normes jurídiques que els garanteixen, com es relacionen amb determinades realitats i quins reptes queden per afrontar en matèria de drets humans.