Autoria


  • Coordinació general del curs: Quima Oliver i Ricart, UNICEF Comitè Catalunya
  • Autoria dels mòduls 1, 2 i 3: David Bondia – Institut de Drets Humans de Catalunya , i Quima Oliver i Ricart – UNICEF Comitè Catalunya UNICEF Comitè Catalunya
  • Autoria dels mòduls 4, 5 i 6: Laura Cuadros i Gallego amb la col·laboració d’Imma Pallarès i Sirvent, Sara Isabel Galera i Falcés, i Gemma Iglesias i Romaguera (IRIF, S.L.) Interactiva
  • Correcció de textos: Violeta Roca i Font
  • Disseny pedagògic i coordinació editorial: Interactiva (IRIF, S.L.)
  • Disseny gràfic de les unitats didàctiques: Albert López i Casanovas
  • Edició de continguts: Interactiva (IRIF, S.L.) i UNICEF Comitè CatalunyaUNICEF Comitè Catalunya C/ Mallorca, 346 08013 Barcelona UNICEF Comitè Catalunya catalunya@unicef.es

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau