Tema 4. La inserció del giny de categories

1. Sistema de categories i d'etiquetes amb Nodes

Dins de l'entorn Nodes, les etiquetes creades corresponen a les actuacions globals del centre i no, únicament, a les de la biblioteca. És per aquest motiu que descartem usar les etiquetes per classificar les publicacions relacionades amb la biblioteca, i ens decantem per crear categories que depenguin jeràrquicament de la categoria de biblioteca. D'ara en endavant les anomenarem subcategories.

Abans de crear-les en l'aplicació, s'haurà de confeccionar una llista amb els termes que descriguin millor el contingut de les publicacions previstes.

Es recomana començar per una llista de termes de significat ampli, com la que es mostra a continuació, i anar afegint-hi de més concrets a mida que es vagin publicant nous articles.

Llista de termes

Organització i funcionament
Informacions i recursos
Hàbit lector
Competència informacional
Festes populars
Premis i concursos
Commemoracions
Actes culturals
Biblioteca pública
Professorat
Famílies

Per crear un menú lateral que funcioni com un menú d'etiquetes, caldrà fer el següent:

 1. Crear una pàgina de subcategoria per a cada terme de la llista
 2. Crear el menú de subcategoria

2. Creació de les pàgines de subcategories de biblioteca

S'ha de procedir creant una categoria per a cada terme de la llista, i assignar-li la categoria mare Biblioteca.

 • Accediu a Tauler | Articles i cliqueu a sobre de Categories.
 • A continuació creeu la primera subcategoria Organització i funcionament i seleccioneu la categoria mare "Biblioteca". No oblideu prémer Afegeix.
 • Editeu la subcategoria per inserir una imatge de capçalera. Es recomana que sigui la mateixa que hi ha a la categoria Biblioteca, ja que ajudarà a contextualitzar la informació.


 • Caldrà prémer Actualitza perquè la imatge s'insereixi correctament.
 • Heu de continuar fent el mateix procediment per crear totes les subcategories anotades a la llista i, en acabar, ja es podrà crear el menú de subcategories.


3. Creació del menú de subcategories

La funció d'aquest menú serà accedir, d'una forma ràpida, als articles ja publicats que hàgiu marcat amb aquestes categories en el moment de la redacció. Aquest menú serà el substitut del menú d'etiquetes convencional.

3.1. Procés

El procediment a seguir serà similar a la creació del menú lateral descrit en el mòdul 2 pràctica 3c.

 1. Crear un menú que reculli els elements que volem agrupar
 2. Crear un giny per permeti visualitzar el menú anterior (giny de menú personalitzat)
  1. Omplir el camp títol
  2. Seleccionar la visibilitat (en quines pàgines volem que es vegi)
  3. Ordenar-lo en la barra lateral
 3. Desar tots els canvis

3.2 Desenvolupament del procés

3.2.1) Creació d'un menú

* Situats a la pàgina de categoria de biblioteca, cliqueu a Personalitza | Menús.

 • Seleccioneu Afegeix un menú i ompliu el títol que podria ser "Etiquetes biblioteca" i premeu el botó Crea menú.

El títol que se li atorgui a aquest menú servirà per localitzar-lo dins de l'aplicació. El títol que es visualitzarà serà el que s'assigni al giny de menú que es farà a continuació.


 • Cliqueu a Afegeix elements i a continuació a Categories. Seleccioneu les subcategories que voleu que reculli el menú, clicant a sobre del seu títol.


 • Podeu reordenar els elements afegits abans de prémer Desa i publica.

Tot i haver publicat el menú, no es visualitzarà fins que no fem el pas següent, que és crear un giny de menú.


3.2.2. Creació del giny que permeti visualitzar el menú (giny de menú personalitzat)

* Situats a la pàgina de categoria de biblioteca, cliqueu a Personalitza | Ginys.

 • Escolliu Categories (barra esquera)

 • Seleccioneu Afegeix un giny i cerqueu el giny de Menú personalizat en la llista que hi apareix a la dreta. Aquest giny se situa bastat avall de la llista.


 • Ompliu els paràmetres del giny de menú personalitzat:
  • Títol: Etiquetes (Títol que volem que es visualitzi en la web)
  • Seleccioneu el menú: Etiquetes_biblioteca (nom del menú que hem fet)
  • Cliqueu a Visibilitat i seleccioneu que es mostri en la pàgina de Categoria de Biblioteca i en les pàgines de les subcategories que heu creat.
  • Premeu Desa i publica per salvar els canvis.Si tornem a la pàgina de biblioteca ara sí que veurem el menú. Per defecte se situarà l'últim de la barra lateral, però podem canviar l'ordre si tornem a accedir a Personalitza |Ginys | Categories (barra esquerra). Només caldrà seleccionar el giny amb el botó esquerre del ratolí i desplaçar-lo cap amunt del giny.