Tema 6. Com fer una còpia de seguretat amb Nodes

  • Accediu a Tauler | Eines i cliqueu a Exporta

  • En la pantalla següent seleccioneu Tot el contingut i premeu el botó Descàrrega el fitxer d'exportació.

  • Generarà un fitxer XML que podreu desar al vostre ordinador. Aquest format, anomenat WordPress eXtended RSS o bé WXR, contindrà els articles, comentaris, camps personalitzats categories i etiquetes de tot el web del centre, ja que no és possible exportar les dades d'una sola categoria.
  • Guardeu-lo amb el nom i la data. Exemple: copia_web_centre_data.xml

  • Aquest arxiu l’heu de conservar perquè és la còpia de seguretat del web del centre, tot i que l'Àrea TAC del Departament d'Ensenyament fa còpies de seguretat diàriament.
  • Un cop deseu el fitxer descarregat, podeu usar la funció Importa en altra instal·lació del WordPress per a importar el contingut d'aquesta pàgina web.