Gestió de les eines col.laboratives

3.1 Introducció

Quan es requereix col·laboració entre diversos usuaris de correu corporatiu personal, es fa recomanable la instal·lació d’aquesta bústia en el client de correu OUTLOOK, ja que disposa d’altres entorns a més del correu que fan més eficient la tasca de compartir agendes i altres eines col·laboratives entre usuaris d’un mateix sistema de correu (d’OWA en aquest cas).

  • Les autoritzacions per accedir-hi als elements de correu d’un altre usuari resten en mans del titular d’aquest correu, que podrà modificar els permisos sempre que ho cregui convenient.

Us recomanem que feu la sol·licitud als vostres gestors informàtics en la forma habitual per tal que un tècnic de suport informàtic us configuri correctament en el vostre perfil d’Outlook tots els accessos autoritzats a carpetes d’un altre usuari.

3.2 Compartir calendaris i contactes amb els caps i/o altres usuaris

Un cop configurats els permisos necessaris, podeu veure el calendari i els contactes d’una altra persona des del tauler d'exploració.

  • Calendari

A Calendario cliqueu en Abrir un calendario compartido

Si ja teniu accés al calendari d’un altre usuari, podeu triar-lo i veure les seves dades.

També podeu fer una convocatòria de reunió anant al menú Acciones | Nueva cita

En la pantalla emergent podeu introduir les dades de la cita o reunió a la pestanya Cita.

A Programación podeu triar enviar a tothom o només a determinats noms de la llista de contactes

  • Veure els contactes d’un altre usuari

Aneu a Contactos i cliqueu Abrir contactos compartidos

  • Obrir les tasques d’un altre usuari

Aneu a Tareas i cliqueu Abrir tareas compartidas

3.3 Permisos en OWA

Es poden activar també permisos per compartir calendaris i tasques directament des de l’OWA  

Vegeu més informació al Mòdul 4, Pràctica 6